Till Frågor & svar

20 januari, 2021

Informera övriga kollegor om en gjord orosanmälan till socialnämnden?

Fråga:

Hej!
Vi har hamnat i en diskussion på min skola rörande orosanmälan till socialnämnden. Om en lärare i tjänsten gjort en orosanmälan angående en elev, får/ska hen berätta för kollegor för att de ska vara mer observanta om nya saker kommer upp eller gör läraren fel som berättar om sin anmälan?

undrar
en specialpedagog


Svar:

Hej du specialpedagog,

Inget hindrar att den lärare som har gjort en orosanmälan informerar andra om detta, när dessa i sitt arbete deltar i arbetet med eleven. Självklart ska rektor alltid informeras, som högst ansvarig på skolan för varje elevs situation. Men även arbetskamrater kan behöva veta, för att vara observanta eller för att inte göra misstag i mötet med eleven.

Ingen sekretess och tystnadsplikt gäller i juridisk mening mellan pedagogisk personal och de flesta andra på skolan, undantaget är EMI. En bra lösning av hur information kan delges andra efter en anmälan är att ordna ett möte med den personal som arbetar med eleven och därför kan behöva informationen. 

Hälsningar

Staffan

23 september 2021

Att leda och organisera elevhälsa Johan Hallberg

20 september 2021

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

8 september 2021

Sekretess Staffan Olsson

8 september 2021

Sekretess Staffan Olsson

7 september 2021

Sekretess Staffan Olsson

7 september 2021

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

2 september 2021

Sekretess Staffan Olsson

1 september 2021

Sekretess Staffan Olsson

31 augusti 2021

Sekretess Staffan Olsson

31 augusti 2021

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

31 augusti 2021

Sekretess Staffan Olsson

25 augusti 2021

Sekretess Staffan Olsson