Till Frågor & svar

Sekretess

Informera övriga kollegor om en gjord orosanmälan till socialnämnden?

20 januari, 2021

Fråga:

Hej!
Vi har hamnat i en diskussion på min skola rörande orosanmälan till socialnämnden. Om en lärare i tjänsten gjort en orosanmälan angående en elev, får/ska hen berätta för kollegor för att de ska vara mer observanta om nya saker kommer upp eller gör läraren fel som berättar om sin anmälan?

undrar
en specialpedagog


Svar:

Hej du specialpedagog,

Inget hindrar att den lärare som har gjort en orosanmälan informerar andra om detta, när dessa i sitt arbete deltar i arbetet med eleven. Självklart ska rektor alltid informeras, som högst ansvarig på skolan för varje elevs situation. Men även arbetskamrater kan behöva veta, för att vara observanta eller för att inte göra misstag i mötet med eleven.

Ingen sekretess och tystnadsplikt gäller i juridisk mening mellan pedagogisk personal och de flesta andra på skolan, undantaget är EMI. En bra lösning av hur information kan delges andra efter en anmälan är att ordna ett möte med den personal som arbetar med eleven och därför kan behöva informationen. 

Hälsningar

Staffan