Till Frågor & svar

Sekretess

Inget samtycke till psykologisk utredning-anmälan till socialnämnden?

27 oktober, 2021

Fråga:

Hej Staffan!

Vad gäller om en förälder nekar/ej ger samtycke till en psykologisk utredning? Skolan ser ett behov och en oro utifrån elevens skolsituation. Vårdnadshavaren nekar och hävdar att de kan lösa det själva. Kan man göra en orosanmälan då vårdnadshavare nekar till utredning? Vad blir skolans nästa steg?

M.A.

Svar:

Hej M.A,

En sjukvårdsinsats i form av utredning kan i de allra flesta fall inte ges om inte vårdnadshavare eller ett tillräckligt gammalt och moget barn samtycker. I skolan finns inget undantag från den regeln. Skulle skolan tolka denna vägran som att barnet kan misstänkas fara illa på grund av att samtycke inte ges, ska en anmälan göras till socialnämnden enligt SoL 14:1. Om en sådan misstanke inte finns ska självklart ingen anmälan göras. Den saken får bedömas i varje enskilt fall.

Skolans nästa steg bör vara att ha ett samtal med vårdnadshavarna för att klargöra behovet av en psykologisk utredning och vad den kan bidra med. Sedan måste skolan ta ställning till om en anmälan till socialnämnden ska göras eller inte.

Hälsningar från Staffan