Till Frågor & svar

Innefattas skolhälsovården i begreppet elevvård?

16 april, 2009

Fråga:

Hej Staffan!
Du skriver i ditt svar om EVK att elevhälsan representeras av kurator
alt. skolpsykolog? Varför ej av skolsköterska?
Mvh Annsofie


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-19)

Fråga och svar inaktuella eftersom EVK numera är avskaffad.

(Hej Annsofie,
För att få ett svar på din fråga kontaktade jag Skolverket i följande brevväxling:

Min fråga till Skolverket:
Hej,
I bestämmelserna om EVK i grundskole- och gymnasieförordningarna nämns att någon representant för ”elevvården” ska vara ledamot av EVK. Vad avses enligt förordningstexten med detta begrepp? I SekrL innebär elevvård t.o.m. vanliga lärare och vaktmästare m.fl. yrkeskategorier, en mycket vid innebörd m.a.o.

Och innefattas skolhälsovården enligt Skolverket i begreppet elevvård? Min tolkning är att man i förordningarna endast avser kurator och psykolog med detta begrepp. Vad säger ni?

Mvh Staffan Olsson

Skolverkets svar:
Hej,
Jag har tagit emot ditt mail. Skolverket har inte gett någon vägledning om vilka yrkeskategorier som avses i förordningstexten. I en proposition från regeringen ” Hälsa, lärande och trygghet” (2001/02:14) skriver man följande: 

Elevvård är ett begrepp med flera betydelser. Det syftar på dels de insatser som lärare och andra i skolan gör för elever i behov av särskilt stöd, dels de särskilda yrkeskategorierna skolkurator och skolpsykolog och ibland båda dessa yrkeskategorier samt skolhälsovården.

Länk till propositionen: http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/1650

Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till Skolverkets upplysningstjänst,08-527 332 00.

Med vänlig hälsning

Upplysningstjänsten vid Skolverket
Peter Gröndahl

Min avslutande kommentar:
Som du ser av ovanstående är rättsläget oklart. Skolverket har inte uttalat sig i frågan och elevvård ges olika innebörd i olika sammanhang. Sannolikt kan man inkludera skolhälsovården i den grupp av elevvårdspersonal som ska vara knuten till EVK. Frågan har aldrig prövats såvitt jag vet, men det vore orimligt att tänka sig att en rektor stadigvarande håller kurator, psykolog eller sköterska utanför konferensen och i stället låter t.ex. en specialpedagog eller lärare vara med. Ett sådant förfarande skulle jag gärna vilja se prövat av någon tillsynsmyndighet.

Staffan)