Till Frågor & svar

Sekretess

Internatskola med elevboende – föräldrars rätt?

19 april, 2022

Fråga:

Hej!
Jag arbetar på en internatskola som elevhemsföreståndare. Ungdomarna på hemmet är mellan 15-19 år. Det finns flertalet regler som skrivs i boendekontraktet, bl.a ett visst antal lediga helger per år, förutom hemresehelgerna som sker var tredje vecka.

När skolan anordnar trevliga tillställningar och föräldrar kommer på besök, vill de gärna ta med sig sina barn/ungdomar till sitt hotell, för att umgås lite fler timmar tillsammans. En del föräldrar reser långväga för att träffa sina barn.

Skolan/internatet säger nej till detta, vädjar att ungdomarna ska stanna, då det befaras att flera ungdomar hamnar på samma hotell och alkohol kan intas av de ungdomar som fyllt 18 år.
Föräldrarna lyssnar inte alltid på inrådan utan tar med sig sina barn ändå.

Vem har rätt, kan skolan/internatet neka att föräldrarna får ta med sig sina barn?
Har föräldrarna rättighet att ta med sig sina barn utan skolans tillåtelse?
Om så, vad kan vi besluta om för konsekvenser för elever som bryter mot reglerna, om vi nu överhuvudtaget kan besluta om sådana?Tacksam för tydligt svar om det finns.

C

Svar:

Hej C,

eftersom ni är en internatskola med ett elevboende som ni är huvudman för så är det möjligt för er att uppställa regler just för boendet. Det kan handla om att alkohol inte får förtäras där eller om att tystnad måste råda efter en viss tid på kvällen. Dessutom finns förstås full rätt för er att besluta om vad som ska gälla vid de tillställningar ni genomför på skolan, som en del av skolans verksamhet. Självklart får ingen alkohol förtäras då. Även om elevernas vårdnadshavare vid dessa tillfällen finns på plats är det skolans huvudman som har tillsynsansvar över elever och uppställer reglerna under skoltid.

Vad elever gör på sin fritid utanför skoltid och utanför internatboendets lokaler, är knappast ert ansvar. Man kan dessutom säga att elevernas vårdnadshavare träder in med sitt tillsynsansvar, när de finns på plats tillsammans med sina barn 15-17 år gamla utanför skoltid. 

Jag bedömer att ni inte kan eller ska hindra föräldrar att ta med sina barn till sina hotell utanför skoltid. Eleverna har rätt till sin fritid och kan då göra vad de behagar göra. Skulle de t.ex. begå brott kan de dock lagföras för detta. På hotellet har vårdnadshavare och hotellpersonal ett ansvar att se till att underåriga personer inte förtär alkohol på sådant sätt att det bryter mot lagarna. 

Ni i skolan måste avgöra gränser för när ni har rätt att gripa in i utifrån bl.a. skollagens bestämmelser. Elevernas fritid råder ni inte över, då bestämmer eleverna vad de själva vill göra, förhoppningsvis inom lagens och anständighetens ramar. Er uppgift kan vara att via råd och information hjälpa och  varna elever/föräldrar för risker och faror som kan finnas, t.ex. när det handlar om alkohol. Att elever följer sina föräldrar till hotell utanför skoltid ser jag inget problem med utan detta borde snarast uppmuntras.

Man får också förutsätta att föräldrar är kloka i de flesta fall och verkligen behöver få ordentlig tid tillsammans med sina barn när tillfälle ges. Skulle elever bryta mot regler så att de t.ex. kommer berusade till skolan eller är olovligt frånvarande så finns möjlighet för er att vidta åtgärder med stöd av skollagens kap. 5. Det kan handla om t.ex. varning eller kvarsittning för att inhämta det man missat vid sin frånvaro. Jag har tidigare svarat på en fråga om personalens möjlighet att vid ett elevboende kontrollera om eleverna förvarar alkohol i sina rum samt om en kniv får omhändertas som upptäcks i ett elevrum. Läs de svaren här:
https://www.elevhalsan.se/expertsvar/gymnasieskola-internatboende-kan-personal-ta-en-2/
https://www.elevhalsan.se/expertsvar/kniv-upptacktes-vid-stadkontroll-i-ett/

Hälsning Staffan