Till Frågor & svar

Journalkopior till försäkringsbolag

27 februari, 2011

Fråga:

Jag arbetar som skolsköterska på ett gymnasium som är en friskola. Har fått ett brev från ett försäkringsbolag. De vill att jag skickar kopior på en tidigare elevs hela SHV-journal. Eleven som är över 18 år har gett sitt medgivande. Jag har journalkopior från tidigare skolor. Gör jag rätt om jag skickar kopior på hela journalen till försäkringsbolaget?


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-07-01)

Hej Anna,

Med nuvarande lagstiftning ska du, om det finns ett vårdnadshavarsamtycke eller, som i ditt fall, från en myndig patient, lämna ut de uppgifter som samtycket gäller. Jag förutsätter att du har informerat patienten om vad journalen innehåller. Så ser lagstiftningen ut idag men den ändras avsevärt från 1 juli 2011 efter ett riksdagsbeslut i slutet av 2010. Det beslutet gäller all hälso- och sjukvård. En sammanfattning av de nya reglerna finns nedan.

Hälsningar från Staffan

Elevhälsan.se har tidigare publicerat en artikel som Staffan Olsson har skrivit i detta ämne.  Följ länk till artikeln ”Ska bli svårare för försäkringsbolag att begära ut journaluppgifter om bl.a. barn”

Här följer en sammanfattning av riksdagsbeslutet 20 dec 2010, hämtat från riksdagens hemsida:

Enskilda personer får ett starkare integritetsskydd gentemot försäkringsbolag. Försäkringsbolagen ska inte slentrianmässigt kunna begära samtycke till att hämta in hälsouppgifter. De nya reglerna ska också säkra att de som lämnar samtycke gör det frivilligt och att samtycken bygger på tillräcklig information. Reglerna får särskild betydelse för barnförsäkringar.

Försäkringsbolag kan ibland behöva känsliga uppgifter om enskilda personers hälsa. Det kan gälla både nyteckning av personförsäkringar och skaderegleringar. Men personen måste först lämna sitt samtycke till att uppgifterna hämtas in från till exempel patientjournaler.

De nya reglerna innebär att:
•Försäkringsbolag får begära samtycke först när bolaget har gått igenom försäkringsansökan och bedömt att det är nödvändigt att hämta in hälsouppgifter. Bolaget får alltså inte begära samtycke redan i samband med en ansökan.
•Om försäkringsbolaget påstår att hälsouppgifterna är nödvändiga ska det kunna prövas i domstol.
•När försäkringsbolaget reglerar en skada och när någon ansluter sig till en kollektiv försäkring ska bolaget få begära samtycke först när det finns ett behov i det enskilda fallet.
•Samtycket bara ska gälla under prövningen av en ansökan eller under regleringen av en viss skada.
Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2011.