Till Frågor & svar

Dokumentation Sekretess

Journalutbyte BVC-EMI

4 april, 2023

Fråga:

Hej,

Varje år inför att 5-6 åringarna lämnar BVC frågar deras sjuksköterskor vårdnadshavare om det är okej att skolsköterskan får ta del av deras barns journal. Så länge vi hade pappersjournal fick (en) vårdnadshavare skriva på och ge sitt medgivande i den fysiska journalen. Nu när allt är digitalt kryssar sjuksköterskan i en ruta i den digitala BVC-journalen som sen exporteras till respektive skolsköterska/skola när BVC-sjuksköterskan får veta vid vilken skola eleven ska gå.

 Mina frågor:

1) Är det ovan beskriva förfarandet korrekt eller borde vi inom EMI inhämta ett skriftligt medgivande från vårdnadshavare att vi får rekvirera deras barns journal från BVC (som ju är en annan vårdgivare)?

2) Vidare har skolsköterskorna tidigare skickat klasslistor med elevernas namn och personnummer till BVC-sköterskan på olika BVC som sen ”prickat av” vilka barn som gått på deras BVC och skickat journalerna till skolsköterskan. Det kan inte vara lämpligt eller hur?

Hälsning

J

Svar:

Hej J och tack för dina frågor,

Fråga 1: Mellan BVC och elevhälsans medicinska insats (EMI) i skolan gäller sekretess. En vårdnadshavare kan alltså motsätta sig att journalen vid BVC lämnas till skolan. Ett samtycke måste alltså inhämtas och det kan lämpligen ske genom att BVC, då barnet lämnar dem, söker vårdnadshavarnas samtycke och sedan lämnar journalen vidare till den skola det gäller. Det är alltså tillräckligt att samtycket ges till den vårdgivare-BVC- som har tillgång till journalen. Skulle vårdnadshavarna motsätta sig att vissa delar av innehållet överlämnas måste detta respekteras. Via en journalanteckning av BVC i patientjournalen vet skolsköterskan att ett samtycke har getts. Vid behov kan detta förstås kontrolleras av skolsköterskan.

Din fråga 2 handlar om huruvida namn och personnummer kan lämnas från EMI i skolan på de barn som påbörjat sin skolgång där så att patientjournalen av BVC, med samtycke förstås, kan skickas till skolan. Min uppfattning är att detta förfarande är möjligt. Uppgifter vid en skolmyndighet om ett barns namn och personnummer är offentliga med undantag för de barn som omfattas av skyddade uppgifter. Visserligen ges uppgifter om barn i skolan ett i viss mån strängare skydd när uppgifterna finns inom elevhälsan, med den strängare sekretess och tystnadsplikt som gäller där. Men det hindrar inte enligt min mening att dessa harmlösa uppgifter röjs för BVC.

Men- ännu bättre än att skolsköterskor skickar dessa uppgifter  om elever vore nog att de skickas via skolans expedition/kansli. Uppgifterna finns ju där så det kan vara onödigt att uppgifterna skickas från EMI. Det ska förstås även då framgå att meningen med utskicket är att barns patientjournaler, om möjligt och med samtycke, ska lämnas till skolans EMI och skolsköterskan där. 

Så tänker jag J, och jag hoppas att du fått viss ledning av mitt svar.

Med hälsning tillbaka

Staffan