Till Frågor & svar

Jag är kallad att vittna. Måste jag ha föräldrarnas medgivande?

9 februari, 2015

Fråga:

Jag arbetar som kurator i grundskolan, och har därigenom haft kontakt med en ung kille. Föräldrarna befinner sig i en vårdnadstvist och saken ska avgöras i tingsrätten inom kort. Jag är kallad som vittne och förhöret med mig gäller killens inställning i fråga om vem som bör tillerkännas vårdnaden om honom. Hur förhåller sig det till den sekretess jag har? Kan jag ställa upp som vittne och prata om våra samtal? Måste jag få ett medgivande från föräldrarna?
J


Svar:

 (Svaret uppdaterat 2019-08-02)

Hej  J och tack för din fråga,

Full vittnesplikt gäller för en kurator i skolan, vid ett brottsmål eller, som i detta fall, ett tvistemål. På begäran av domstol måste du alltså vittna. Vittnesplikten finns angiven i rättegångsbalkens (RB) 36 kapitel. I RB 36:5 anges vissa yrkesgrupper, främst inom hälso- och sjukvården, vilkas vittnesplikt i många fall är inskränkt. 

Skulle du alltså kallas till domstol för att avge ett vittnesmål måste du göra det. Och din tystnadsplikt hindrar dig inte från att berätta allt man frågar dig om, oavsett din tystnadsplikt.

Jag kan tillägga att en skolkurator emellanåt i brottsmål ombeds lämna uppgifter i samband med en polisutredning. Dessa uppgifter får alltid lämnas när det gäller sådana brott som skolan och personal där får polisanmäla. Undantag gäller endast för sådana brott som normalt bara ger dagsböter. Då hindrar tystnadsplikten att polisanmälan görs eller att kuratorn medverkar vid förundersökningen. Däremot gäller vittnesplikten fullt ut.

Hälsningar från Staffan