Till Frågor & svar

Kallad till rättegång- vad gäller, godkännande av vårdnadshavare, vad får jag säga?

20 mars, 2012

Fråga:

Är skolsköterska och har blivit kallad till en rättegång pga att en elev har uttalat hotelser till en familj och berättat det för mig. Jag har varit delaktig i polisanmälan som skolans rektor gjorde pga det. Vad gäller nu, måste jag ha godkännande av vårdnadshavare för att vittna, eller hur går detta till? Vad får jag säga? Tacksam för hjälp omgående då rättegången är om 14 dagar.
mvh L.M


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-07-01)

Hej L.M,

När uppgifter om brottslighet framkommer i din verksamhet binds du som huvudregel av tystnadsplikt och får inte polisanmäla eller vittna. Men undantag gäller när det för det brott det gäller är stadgat lägst 1 års fängelse (lägre straff får inte finnas i straffskalan) eller, om det är ett försök till brott med lägst 2 års fängelse. Då får du polisanmäla och lämna uppgifter till polisen vid deras förundersökning. Då har du också vittnesplikt, en plikt vars inskränkningar för sjukvårdspersonal bl.a. du hittar i rättegångsbalken (RB) 36:5.

Men du får också polisanmäla om du själv blir hotad, misshandlad eller på annat sätt själv har utsatts för brott. Och, viktigast av allt, du får polisanmäla om ett barn utsätts för ett brott enligt kap. 3,4, och 6 kap. brottsbalken. I den gruppen finns våldsbrott, brott mot frihet och frid samt sedlighetsbrott.  Dessutom kan misstankar om könsstympningsbrott mot barn polisanmälas. Dessa brott återfinns i en särskild lag.

När du får polisanmäla ska du naturligtvis lämna polisen de uppgifter de behöver för sin förundersökning och så har du vittnesplikt.

Jag råder varje skolsköterska och skolläkare att tänka noga på vad de säger till andra på skolan om brott de hör talas om i sin verksamhet. Många gånger gäller tystnadsplikt mot dessa, eftersom elevhälsans medicinska insats sekretessmässigt  är en självständig verksamhet i  skolan.

I ditt fall bedömer jag att du inte får vittna. Det hjälper inte med ett samtycke från vårdnadshavare, eftersom barnet eget samtycke fordras, när det är i straffmyndig ålder. 

Hälsningar från Staffan