Till Frågor & svar

5 juni, 2014

Kamerabevakning i skolan

Fråga:

Jag har nyligen börjat arbeta på en skola där de har kameraövervakning i korridorerna, hur funkar det med sekretessen? Får skolan “fånga elever på bild” som kommer i förtroende till mig?

Med vänlig hälsning
Elin, skolkurator


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-07-22)

Hej Elin,

Det är en het fråga du ställer. Datainspektionen har många gånger haft anledning att framföra kritik mot skolor då kameraövervakningen (som numera i lagstiftning benämns kamerabevakning) blivit alltför påträngande och intensiv. Att bevaka korridorer och entréer till t.ex. sköterskor och kuratorer är inte acceptabelt förstås.

2018 kom den nya svenska kamerabevakningslagen. I den, som kompletterar GDPR, regleras kamerabevakning både på platser dit allmänheten har tillträde och andra platser. Tillstånd fordras vid bevakning i skolor och för att få ett sådant tillstånd krävs att intresset av att bevaka väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. Vid brottslighet i skolor kan tillstånd ibland ges för att bevaka elevskåp eller andra begränsade områden där brott kan förekomma, men tillstånd för bevakning av områden där elever frekvent rör sig, t.ex. i uppehållsrum, är mycket svårt att få. 

Kamerabevakningslagen kan du finna här: https://lagen.nu/2018:1200

 Läs mer om den lagen via Datainspektionens sida  https://www.datainspektionen.se/vagledningar/kamerabevakning/

 I senaste upplagan av min bok “Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola”, Studentlitteratur 2019, skriver jag om GDPR och kamerabevakning i skolan i ett helt nytt kapitel.

Hälsningar från Staffan

8 september 2021

Sekretess Staffan Olsson

8 september 2021

Sekretess Staffan Olsson

7 september 2021

Sekretess Staffan Olsson

7 september 2021

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

2 september 2021

Sekretess Staffan Olsson

1 september 2021

Sekretess Staffan Olsson

31 augusti 2021

Sekretess Staffan Olsson

31 augusti 2021

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

31 augusti 2021

Sekretess Staffan Olsson

25 augusti 2021

Sekretess Staffan Olsson

23 augusti 2021

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

20 augusti 2021

Sekretess Staffan Olsson