Till Frågor & svar

Kamerabevakning i skolan

5 juni, 2014

Fråga:

Jag har nyligen börjat arbeta på en skola där de har kameraövervakning i korridorerna, hur funkar det med sekretessen? Får skolan ”fånga elever på bild” som kommer i förtroende till mig?

Med vänlig hälsning
Elin, skolkurator


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-07-22)

Hej Elin,

Det är en het fråga du ställer. Datainspektionen har många gånger haft anledning att framföra kritik mot skolor då kameraövervakningen (som numera i lagstiftning benämns kamerabevakning) blivit alltför påträngande och intensiv. Att bevaka korridorer och entréer till t.ex. sköterskor och kuratorer är inte acceptabelt förstås.

2018 kom den nya svenska kamerabevakningslagen. I den, som kompletterar GDPR, regleras kamerabevakning både på platser dit allmänheten har tillträde och andra platser. Tillstånd fordras vid bevakning i skolor och för att få ett sådant tillstånd krävs att intresset av att bevaka väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. Vid brottslighet i skolor kan tillstånd ibland ges för att bevaka elevskåp eller andra begränsade områden där brott kan förekomma, men tillstånd för bevakning av områden där elever frekvent rör sig, t.ex. i uppehållsrum, är mycket svårt att få. 

Kamerabevakningslagen kan du finna här: https://lagen.nu/2018:1200

 Läs mer om den lagen via Datainspektionens sida  https://www.datainspektionen.se/vagledningar/kamerabevakning/

 I senaste upplagan av min bok ”Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola”, Studentlitteratur 2019, skriver jag om GDPR och kamerabevakning i skolan i ett helt nytt kapitel.

Hälsningar från Staffan