Till Frågor & svar

Kan biträdande rektor ersätta rektor vid EVK

24 februari, 2008

Fråga:

Hej, Staffan! Har läst i din bok om Sekretess i skolan att rektor i vissa fall kan låta sig ersättas av t ex biträdande rektor vid EVK. Så har skett någon gång vid min skola. Nu har dock Skolverket sagt att detta inte är tillåtet. Stämmer det?
MVH
Lena Hjalmarsson


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-18) 

Fråga och svar inaktuella, eftersom EVK numera är avskaffad i skolan. Men i ny skollag har rektor getts betydande möjlighet att i de flesta fall fatta beslut i rektors ställe.

Hej Lena,
JO granskade i ett beslut (dnr 2610-1995, 1996-08-23) Simrishamns
kommun. Där deltog inte rektorn vid F-skolan regelmässigt vid EVK utan
bara om konferensen gällde viktigare frågor. I övriga frågor deltog
biträdande rektor i hans ställe.

JO uttalade att rektor saknar rätt att till annan delegera att i
stället för rektor delta i EVK. Detta framgick, och framgår
fortfarande, av grundskole- och gymnasieförordningarna.

Men rektor kan utse annan än sig själv till ordförande vid
konferensen. Dessutom påpekade JO att EVK är beslutsför när mer än
hälften av ledamöterna är närvarande. Detta innebär att sammanträden i
vissa fall kan hållas i EVK utan att rektor är närvarande.

Sammanfattningsvis innebär detta att rektor inte får sätta in annan i
sitt ställe och själv regelmässigt hålla sig utanför EVK, t.ex. av
tidsbrist. Men självklart kan rektor vid t.ex. sjukdom, tjänstledighet
eller semester låta en anställd som dessa dagar tillfälligt tjänstgör
som rektor delta och fatta beslut vid EVK. Denna tjänsteman har ju då
rektors ställning och befogenheter.

I min bok ”Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola,
Studentlitteratur 2006, skriver jag på sidorna 38-41 om detta och andra
JO-uttalanden på skolområdet.

Staffan Olsson