Till Frågor & svar

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Kan elev ha rätt till förlängd tid vid t.ex. nationella prov?

22 maj, 2023

Fråga:

Hej,

Innebär ”ledning och stimulans” att elever med dyslexi kan få rätt till förlängd tid vid tex nationella prov och att det inte ska ses som en extra anpassning?

Lena


Svar:

Hej Lena,
och tack för din fråga.

Om förlängd tid vid ”vanliga” prov räknas som ledning och stimulans eller som extra anpassning kan till viss del variera mellan skolor. Låt mig konkretisera med två exempel:
Exempel A: Vid ”vanliga” prov erbjuder gymnasieskola A längre tid för alla elever (av hälsofrämjande skäl för att minimera stress) vilket då räknas som en form av ledning och stimulans.
Exempel B: Vid ”vanliga” prov erbjuder skola B enbart förlängd tid för elever som specifikt är i behov av detta och då räknas det som en form av extra anpassning. OBS! Det krävs aldrig en diagnos (exempelvis dyslexi) för att elever ska kunna få extra anpassningar eller särskilt stöd.

Vad gäller då vid nationella prov? I lärarinformationen anges vad som gäller för respektive prov. Om ingen tidsbegränsning anges, till ett nationellt prov eller till en del av ett nationellt prov, kan ni erbjuda längre tid till alla elever. Då räknas detta som en form av ledning och stimulans. Till de nationella proven finns också exempel på anpassningar i lärarinformationen till respektive prov. Inför ett beslut om anpassning är det också viktigt att läraren informerar eleven och vårdnadshavarna (om eleven inte är myndig) vad anpassningen innebär och hur provet kommer att bedömas. Ni hittar mycket mer vägledande information om extra anpassningar vid nationella prov på gymnasiet på Skolverkets webbplats här.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman

Visste du föresten att Gudrun erbjuder ”Skräddarsydda föreläsningsfilmer” inom en mängd olika teman
Läs mer och se om det är något för din enhet, skola eller kommun!