Till Frågor & svar

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Kan elever som läser ämnesområden ha anpassad studiegång som en insats i ett åtgärdsprogram?

2 oktober, 2023

Fråga:

Hej!

Tack för e-boken ”Vägledning för anpassade grundskolan”(2023). På sidan 37 står det att stödinsatsen anpassad studiegång inte gäller för ämnesområden utan bara för ämnen. Vad menas med det? Vi har elever som läser ämnesområden som har anpassad studiegång. Vi har då först gjort en utredning av elevens behov av särskilt stöd samt dokumenterat den anpassade studiegången i ett åtgärdsprogram som vi regelbundet följer upp och utvärdera. Är det fel? Hur ska vi tänka?

Mvh Lina


Svar:

Hej Lina,

och tack för din fråga.

Kortfattat svar:
Lina, ni gör helt rätt pga att Skolverkets jurister nu visar sig ha ändrat tolkningen av 3 kap. skollagen 12§. Nu kan anpassad studiegång även tillämpas för elever som läser ämnesområden. Jag har nu korrigerat i e-boken ”Vägledning för anpassade grundskolan” på sidan 37-38 samt i min föreläsningsfilm.

Mer utförligt svar:

Jag tror att ni många gånger har upplevt att det tyvärr finns bestämmelser som inte är anpassade för er målgrupp eller där det saknas information gällande målgruppen. Frågan om anpassad studiegång för elever som läser utifrån kursplanen för ämnesområden tror jag hör till dessa missar. Visserligen nämns inte ”ämnesområden” i 3 kap. skollagen 12§ utan bara att anpassad studiegång gäller avvikelser från timplanen samt de ämnen och mål som annars gäller för utbildningen i ämnet. Jag har dock aldrig kunnat se ett logiskt skäl till varför anpassad studiegång inte skulle kunna bli aktuellt för vissa av dessa elever. Dessutom har vi ju nu också oftare elever som kan läsa vissa ämnesområden och vissa ämnen – Vad skulle gälla då? Utifrån det här resonemanget har jag rekommenderat att vi bör tillämpa samma bestämmelser även när det gäller kursplanen för ämnesområden. Jag skrev in det i min tidigare e-bok ”Vägledning för grundsärskolan” (2022).  

Under våren 2023 fick jag en signal om att Skolverket hade ett annat synsätt. Upplysningstjänsten hade informerat att anpassad studiegång inte gäller för ämnesområden. Eftersom det är viktigt för mig att ge korrekt information så ändrade jag såväl i mina föreläsningsfilmer som i den nya e-boken ”Vägledning för anpassade grundskolan” (2023). När jag förra veckan fick frågor både från dig Lina och från några andra, bestämde jag mig för att gräva lite mer i frågan. Upplysningstjänsten gav då ett annorlunda svar dvs att bestämmelsen om anpassad studiegång nu även gäller för de elever som läser ämnesområden. Jag bad sedan upplysningstjänsten att dubbelkontrollera informationen. De kontrollerade med Skolverkets juristavdelning som bekräftade den nya tolkningen. Upplysningstjänstens nya svar var: ”Precis som du skriver är det alltså inte bara avvikelser från ämnen som regleras i bestämmelsen, utan även avvikelser från timplanen och målen. Det är upp till rektorn att avgöra om det, utifrån den individuella elevens stödbehov och de förutsättningar som regleras i bestämmelserna om särskilt stöd och anpassad studiegång, finns anledning att besluta om anpassad studiegång för en elev som läser ämnesområden i anpassade grundskolan.”

Som jag nämnde inledningsvis har jag nu korrigerat igen i e-boken ”Vägledning för anpassade grundskolan” på sidan 37-38 samt i min föreläsningsfilm som är speciellt utformat kring extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram i den anpassade grundskolan. 

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman 

Visste du föresten att Gudrun erbjuder förinspelade föreläsningar inom en mängd olika teman, nu ligger åtta olika föreläsningar uppe

Läs mer och se om det är något för din enhet, skola eller kommun!