Till Frågor & svar

Kan en syv delta vid elevhälsomöten?

20 oktober, 2016

Fråga:

Hej,
Jag jobbar som studie-och yrkesvägledare på en grundskola och ingår i skolans elevhälsa. Inom elevhälsan har vi delade uppfattningar om framförallt min roll i elevhälsan, kopplat till sekretess. Får jag vara med på alla teammöten och EHT och höra/se allt? Själv känner jag att om jag inte får full insyn i allt som rör våra elever, som övriga i elevhälsan får, så känner jag att jag inte får en helhetsbild av eleverna och det arbete som vi gör inom elevhälsan. Finns det något reglerat om detta?
P


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-11-06)

Hej P,
Du skriver att du ingår i din skolas elevhälsa, vilket är fullt möjligt, trots att du som syv-are egentligen inte tillhör den. En statlig utredning (SOU 2000:19, Från dubbla spår till elevhälsa), föreslog att ni skulle ingå men så blev inte riksdagens slutliga beslut. 
Det är ändå möjligt för dig att delta vid elevhälsans möten. Men det är inte självklart att du alltid ska vara med. Du bör delta vid de tillfällen då sådana frågor diskuteras som du bedöms ha behov av att känna till. Här är det rimligt att elevhälsans övriga deltagare avgör detta, gärna efter att ha hört din uppfattning.  

Mitt svar bygger på den etiska grundregel som innebär att endast de befattningshavare som har behov av en känslig uppgift om en elev eller dennes närstående ska ges insyn i uppgiften. Det räcker knappast med att du allmänt sett behöver hålla dig informerad om alla elever på skolan- behovet bör vara starkare än så. Någon fråga om sekretess är det knappast. Lärare eller annan skolpersonal kan på samma sätt som du delta vid elevhälsoträffar men även de endast vid behov.

Det är positivt att du ser elevhälsans insatser som viktiga och att du bedömer att du behöver veta vad de tar upp vid sina möten. Men det är ingen självklarhet att du, en lärare eller ens alla i elevhälsan ska delta vid varje möte. Diskuteras en pedagogisk problematik kring en elev kan man t.o.m. tänka sig att en skolsköterska inte behöver delta, när det bedöms att medicinska insatser inte aktualiseras.
Hälsningar från
Staffan