Till Frågor & svar

25 april, 2022

Kan logopedinsatser vara en form av särskilt stöd?

Fråga:

Hej,

är insatser som görs av logoped riktad mot elev, och som i sin omfattning och varaktighet är inom ramen för särskilt stöd, att betrakta som särskilt stöd? Kan alltså logoped bedriva särskilt stöd?

Med vänliga hälsningar

Hanna


Svar:

Hej Hanna,

och tack för din fråga.
Ja, om logopeden är anställd av skolan eller möjligtvis av förvaltningen så kan vi likställa denna stödinsats med samma resonemang som gäller för speciallärare och specialpedagoger.
Mer ingripande, omfattande och varaktigt stöd som skolan erbjuder räknas som särskilt stöd och skrivs då in i ett åtgärdsprogram. 

Om eleven däremot får stöd av en extern logoped som inte är anställd av skolan, så räknas detta inte som ett stöd som skolan genomför.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman

16 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

12 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

11 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

4 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

3 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

25 april 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

19 april 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

19 april 2022

Sekretess Staffan Olsson

14 april 2022

Sekretess Staffan Olsson

13 april 2022

Sekretess Staffan Olsson

4 april 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

22 mars 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman