Till Frågor & svar

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Kan logopedinsatser vara en form av särskilt stöd?

25 april, 2022

Fråga:

Hej,

är insatser som görs av logoped riktad mot elev, och som i sin omfattning och varaktighet är inom ramen för särskilt stöd, att betrakta som särskilt stöd? Kan alltså logoped bedriva särskilt stöd?

Med vänliga hälsningar

Hanna


Svar:

Hej Hanna,

och tack för din fråga.
Ja, om logopeden är anställd av skolan eller möjligtvis av förvaltningen så kan vi likställa denna stödinsats med samma resonemang som gäller för speciallärare och specialpedagoger.
Mer ingripande, omfattande och varaktigt stöd som skolan erbjuder räknas som särskilt stöd och skrivs då in i ett åtgärdsprogram. 

Om eleven däremot får stöd av en extern logoped som inte är anställd av skolan, så räknas detta inte som ett stöd som skolan genomför.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman