Till Frågor & svar

Kan skolan juridiskt neka en förälder att vara med i klassrummet som stöd för sitt barn?

14 februari, 2017

Fråga:

Hej!
Jag arbetar på en liten skola. I åk. 3 har vi en förälder som ständigt vill vara närvarande i klassrummet som stöd för sin son. Detta är påfrestande för läraren som ständigt känner sig granskad. Förutom att det är ett arbetsmiljöproblem för läraren så innebär det också att föräldern får mycket information om de andra elevernas arbete och problematik. Det är ett litet samhälle och alla känner alla. Har skolan juridisk rätt att neka denna förälder att hela tiden följa med sitt barn i klassrummet?

Kerstin


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-11-06)

Hej Kerstin,

Detta är en fråga som berör ansvar på flera olika sätt. 

För det första är skola eller förskola ingen allmän plats, där föräldrar eller andra, t.ex. journalister, har rätt att vara hur som helst. Att som den förälder du beskriver göra anspråk på att vistas i klassrummet ”som stöd för sin son” har inte stöd i någon lagstiftning. Föräldrar/Vårdnadshavare ska visserligen enligt skollagen hållas underrättade om sitt barns skolgång men det betyder inte att de har rätt att vara i klassrummet på andra tider än de som rektor bestämmer. Här är det alltså viktigt att rektor tydligt informerar föräldern om vad som gäller för föräldrars närvaro i skolan. Man kan i och för sig komma överens med en förälder om att denne kan närvara vissa dagar eller tider men det är skolan som bestämmer detta.

För det andra sägs att föräldern finns där i klassen som stöd för sitt barn. Men det är huvudmannens och skolans ansvar att ge det stödet och då samverka med hemmet kring de insatser som ges. En orolig förälder kan sedan behöva tät information om hur det går för barnet och insatserna ska följas upp och utvärderas om de utgör särskilt stöd. 

För det tredje får denne förälder, som du skriver, genom sin närvaro mycket information om alla elever i klassen. Någon tystnadsplikt har inte föräldern utan kan ta med sig det hen får veta och berätta för andra i det lilla samhället. Det är en viktig aspekt att beakta och det kan rektorn mycket väl nämna då föräldern informeras om varför hen inte ständigt kan få närvara i klassen.

Hälsningar från Staffan