Till Frågor & svar

Sekretess

Kan skolsköterska, trots medgivande från vårdnadshavare, neka till att SHV-journal rekvireras av elevens nya skola?

8 mars, 2022

Fråga:

Hej!

Kan skolsköterska på tidigare skola neka, trots medgivande från vårdnadshavare, att SHV-journal rekvireras av elevens nya skola? I detta fall önskas grundskolejournal till gymnasieskola.Gör det någon skillnad att det är en kommunal grundskola och en fristående gymnasieskola i olika kommuner?

Skolsköterska i behov av journal

Svar:

Hej du skolsköterska,

En patientjournal för en skolelev kan utan samtycke lämnas mellan två skolor i samma kommun, oavsett om dessa skolor tillhör samma eller olika nämnder. Detta framgår av offentlighets- och sekretesslagen 25 kap 11 § p. 1. Mellan friskolor och kommunala skolor gäller dock sekretess, så där behövs ett samtycke, när eleverna är små från vårdnadshavarna, när eleverna är i tonåren 13-17  oftast från både vårdnadshavare och eleven själv. Finns ett giltigt samtycke ska patientjournalen överlämnas till ny skola, vid en skolmyndighet eller en friskola. I det fall du nämner kan det vara så att tidigare skolsköterska bedömer att elevens eget samtycke kan behövas men saknas. 

Hälsningar Staffan