Till Frågor & svar

8 mars, 2022

Kan skolsköterska, trots medgivande från vårdnadshavare, neka till att SHV-journal rekvireras av elevens nya skola?

Fråga:

Hej!

Kan skolsköterska på tidigare skola neka, trots medgivande från vårdnadshavare, att SHV-journal rekvireras av elevens nya skola? I detta fall önskas grundskolejournal till gymnasieskola.Gör det någon skillnad att det är en kommunal grundskola och en fristående gymnasieskola i olika kommuner?

Skolsköterska i behov av journal

Svar:

Hej du skolsköterska,

En patientjournal för en skolelev kan utan samtycke lämnas mellan två skolor i samma kommun, oavsett om dessa skolor tillhör samma eller olika nämnder. Detta framgår av offentlighets- och sekretesslagen 25 kap 11 § p. 1. Mellan friskolor och kommunala skolor gäller dock sekretess, så där behövs ett samtycke, när eleverna är små från vårdnadshavarna, när eleverna är i tonåren 13-17  oftast från både vårdnadshavare och eleven själv. Finns ett giltigt samtycke ska patientjournalen överlämnas till ny skola, vid en skolmyndighet eller en friskola. I det fall du nämner kan det vara så att tidigare skolsköterska bedömer att elevens eget samtycke kan behövas men saknas. 

Hälsningar Staffan

16 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

12 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

11 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

4 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

19 april 2022

Sekretess Staffan Olsson

14 april 2022

Sekretess Staffan Olsson

13 april 2022

Sekretess Staffan Olsson