Till Frågor & svar

Kan vi ha krav på elevens förmågor i ÅP?

18 mars, 2019

Fråga:

Hej!

Jag har en fundering gällande ÅP som jag inte riktigt får bot på och då kom jag på att du kanske kunde hjälpa mig. Jag har den sista tiden funderat på de elever som har läs- och skrivsvårigheter och har ÅP i svenskan där de gäller för dem att exempelvis skriva med stor bokstav och punkt, följa en röd tråd i berättandet osv. Det jag funderar på är om det ens är rimligt att detta står på ett ÅP med tanke på läs- och skriv? Ber vi eleverna att lära sig något som de uppenbarligen har extra svårt med? Hoppas det går fram hur jag menar.
Cilla


Svar:

Hej Cilla,
och tack för din fråga.

Åtgärdsprogram kan mycket väl handla om de förmågor som du beskriver och liknande så länge de är kopplade till kursplanen och kunskapskraven och elevens svårighet att uppnå dessa kunskapskrav. Det är jättebra att du funderar över det etiska dilemmat dvs. vi kan ju inte kräva av elever att de ska kunna det för dom kanske omöjliga, men så är inte heller tanken. I utredningen av elevens behov av särskilt stöd

  1. kartlägger vi på såväl skol-, grupp- som individnivå. Här belyser vi det som fungerar väl i skolsituationen men också de svårigheter som finns. 
  2. gör vi sedan en pedagogisk bedömning och nu omvandlar vi svårigheterna till behov dvs om eleven exempelvis har svårt med… så är eleven i behov av … från någon personal/flera av personalen i skolan. Vi tydliggör också här om det handlar om behov av särskilt stöd och/eller behov av extra anpassningar.

I åtgärdsprogrammet upprepar vi sedan ”Elevens behov av särskilt stöd” från den pedagogiska bedömningen. Därefter omvandlar vi behoven till adekvata särskilda stödåtgärder som skolan genomför för att eleven ska kunna utveckla dessa förmågor, färdigheter och kunskaper.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman,