Till Frågor & svar

9 maj, 2016

Kan vi hänvisa till tidigare IUP när vi upprättar nya "extra anpassningar"?

Fråga:

Extra anpassningar ska dokumenteras i IUP. Vi använder speciella blanketter för extra anpassningar och utvärderar och upprättar ofta nya betydligt oftare än en gång per termin. Kan vi då hänvisa till dessa dokument och datum i IUP:erna?


Svar:

“Hej!

Jag anser att du tänker klokt och att ni kan göra så som du föreslår dvs ni hänvisar i den skriftliga IUP-n till era ifyllda “Blanketter för Extra anpassningar”, ni anger datumen och bifogar blanketterna som bilagor.  I och med att ni bifogar blanketterna så anses det att blanketterna ingår i IUP-n. 

Några skulle eventuellt ge ett annat svar. De kanske inte skulle anse att bilagorna är en del av IUP-n, utan skulle istället svara att ni då bör upprätta fler IUP-n per år för elever i behov av extra anpassningar. Min bedömning, med bilagorna, bygger på att lagändringen den 1/7 2014 bl.a. var ett resultat av en utredning som visade att lärares administrativa uppgifter behövde minskas. Då kan det knappast krävas att ni ska upprätta IUP-er flera gånger per år, eftersom IUP-erna även ska innehålla omdömen i samtliga ämnen som eleven fått undervisning i. Det är etiskt rätt att ni istället ägnar den tiden åt att ge eleverna de extra anpassningar som de är i behov av och att ni dokumenterar dessa på ett funktionellt och utvärderingsbart tillvägagångssätt.”

Allt gott!

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman

29 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

14 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

9 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

1 juni 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

23 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

19 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

17 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

16 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

12 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

11 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

4 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

3 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman