Till Frågor & svar

9 september, 2015

Kan vi mejla hem protokoll till föräldrar

Fråga:

Kan vi på skolan mejla hem protokollet till föräldrarna efter en elevkonferens, eller måste det lämnas över i pappersformat?
Hälsningar Marianne


Svar:

När vi fick den senaste skollagen, upphörde ju regelverket kring EVK (elevvårdskonferens) och de protokoll som skulle skrivas där och ersättes inte av någon annan liknande konferensplikt. På många skolor har man fortsatt på samma sätt som tidigare, men använder lite olika begrepp för mötet där ’elevkonferens’ eller ’beslutskonferens’ är vanliga begrepp. Man måste inte ha dessa möten.

Jag väljer då och då att kalla föräldrar, elev och lärare till ett ’samtal med rektor’, men utan särskilt protokoll (men ibland med minnesanteckningar). Vid mötet skriver vi istället åtgärdsprogrammet, eller uppföljning av ett åtgärdsprogram.

Om man hittar ett arbetssätt där lärare tidigt konsulterar elevhälsan (se svar på tidigare frågor jag fått), minskar behovet kraftigt av möten av typen EVK.

Johan Hallberg

23 september 2021

Att leda och organisera elevhälsa Johan Hallberg

20 september 2021

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

8 september 2021

Sekretess Staffan Olsson

8 september 2021

Sekretess Staffan Olsson

7 september 2021

Sekretess Staffan Olsson

7 september 2021

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

2 september 2021

Sekretess Staffan Olsson

1 september 2021

Sekretess Staffan Olsson

31 augusti 2021

Sekretess Staffan Olsson

31 augusti 2021

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

31 augusti 2021

Sekretess Staffan Olsson

25 augusti 2021

Sekretess Staffan Olsson