Till Frågor & svar

Sekretess

Känsliga frågor till elev via sms

3 oktober, 2022

Fråga:

Hej,

En specialpedagog vid gymnasieskolan har skickat ett sms till min dotter med frågor.

Hon skriver:
”Jag har lite frågor som du behöver svara på till ditt åtgärdsprogram.”
*Hur mår du?
*Hur trivs du på skolan?
*Har du någon diagnos? Vilken/vilka? När gjordes utredningarna?
*Hur upplever du arbetsmiljö på skolan?Finns det studiero för dig?
*Hur fungerade grundskolan för dig?
*Hade du något stöd på grundskolan?
*Vad går bäst för dig i skolan?
*Är det något ämne som inte fungerar som du tänkt dig?I så fall vilket och varför?¨

Och sen skriver hon att ”skicka gärna svaret och telefonnummer.”
Är det lämpligt att skicka känslig information och frågor på detta sätt?

MVH A K

Svar:

Hej AK,

Mitt svar är enkelt. Det är inte lämpligt att på detta sätt ställa frågor och begära svar digitalt. Flera av frågorna är mycket känsliga och ska besvaras i direkt kontakt med den elev som i detta fall bedöms ha behov av särskilt stöd. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)  har på sina hemsidor tagit upp en parallell fråga om e-post och skriver bland annat att man bör undvika att skicka e-post med integritetskänsliga uppgifter och dessutom försöka styra bort att enskilda skickar in känsliga personuppgifter via oskyddad e-post. Samma regelverk ska förstås gälla för sms-meddelanden, eftersom dessa i okrypterad form skulle kunna plockas ner och läsas av utomstående. 

Finns en elev tillgänglig i skolan kan frågorna ställas vid ett möte med eleven eller, ännu hellre, skriftligt och personligen, lämnas ut i förväg som förberedelse inför mötet. I dessa fall aktualiseras inte GDPR annat än i samband med den digitala dokumentation som kuratorn för. Den är förstås tillåten enligt GDPR:s grund ”allmänt intresse”.

Det är ovanligt att skolmyndigheter eller enskilda skolor krypterar digitala meddelanden mellan sin personal. Utbildade dock nyligen i en kommun där så var fallet. Mitt råd är att skolor bör överväga detta, eftersom det skapar en ökad trygghet för personal i sina interna kontakter. 

Hälsningar från Staffan