Till Frågor & svar

20 januari, 2021

Förbereda elever inför besök hos skolsköterskan

Fråga:

Hej!
Vilken möjlighet har skolsköterskan att samarbeta med klasslärare, när det gäller elevers behov av förberedelse inför besök hos skolsköterskan? Flertalet elever på vår särskola har behov av bildstöd som förberedelse, och stöd i skoldagens alla situationer.  Vi ser därför att det är viktigt att även förbereda med hjälp av bildstöd när elever ska till skolsköterskan. Detta för att skapa större förutsägbarhet, och därmed ökad trygghet.  Svårigheten är att vi fått besked om att sekretessen förbjuder skolsköterskan att informera klassläraren om vad som ska göras vid besöket.
Hur kan vi lösa detta? // Rufus


Svar:

Hej Rufus,

Det finns ett mycket enkelt svar på din fråga. Det är att ett samtycke från vårdnadshavarna bäddar för samverkan mellan sköterska och pedagog i de delar av informationen som är känslig och som handlar om en enskild elev. Däremot är det fullt möjligt både för sköterska och lärare att sinsemellan mer allmänt diskutera vad som görs vid besöket; hur ett besök allmänt ser ut och vad som kan och bör förberedas inför ett sådant besök.

Jag kan tillägga att en sköterska i de flesta fall lätt inhämtar samtycke från vårdnadshavare att få informera andra, särskilt om sköterskan kan visa att uppgifterna som andra får är gynnsamma för barnet,

Eftersom din fråga var kortfattad kan jag möjligen ha missförstått något. Kom i så fall med ny information så kan jag senare infoga denna och dessutom komplettera mitt svar.

Hälsning 
Staffan 

23 september 2021

Att leda och organisera elevhälsa Johan Hallberg

20 september 2021

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

8 september 2021

Sekretess Staffan Olsson

8 september 2021

Sekretess Staffan Olsson

7 september 2021

Sekretess Staffan Olsson

7 september 2021

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

2 september 2021

Sekretess Staffan Olsson

1 september 2021

Sekretess Staffan Olsson

31 augusti 2021

Sekretess Staffan Olsson

31 augusti 2021

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

31 augusti 2021

Sekretess Staffan Olsson

25 augusti 2021

Sekretess Staffan Olsson