Till Frågor & svar

Klassresa – får skolan alkoholtesta oss elever och sända hem oss??

10 april, 2015

Fråga:

Om ca en månad ska några klasser på min skola, en gymnasiefriskola, åka på studieresa till Stockholm, som ligger ca 5 timmar från vår skola. Vi ska sova kvar där en natt. Vi har fått information om att vi inte får dricka alkohol när vi är där och att personalen som följer med kommer att testa oss med alkoholmätare. Om det visar sig att vi har alkohol i kroppen har de sagt att vi omedelbart måste ta oss hem på eget sätt. Men får verkligen lärarna göra så? Be elever att på eget sätt ta sig hem på egen hand, visserligen är dem flesta 18 år men det känns ändå konstigt att de skulle kunna lämna oss i Stockholm och låta oss ta oss hem själva.

Sen undrar jag om alkoholmätare räknas som ett drogtest, eftersom alkohol kan klassas som en drog enligt Världshälsoorganisationen. Deras definition av en drog är att den är beroendeframkallande, berusande och giftig. Vilket alkohol faktiskt är även om den är laglig. Kan man enligt det anta att alkoholmätare klassas under regeringsformen 2 kap 6 § ? Och att man därför rättsligt kan avstå från att göra testet utan att behöva förklara varför? Antagligen kommer de då anta vi är alkoholpåverkade men kan de då begära att vi på egen hand ska kunna ta oss hem?

Kan man även kalla detta för hot? (att man måste ta sig hem på egen hand direkt, om man avstår från att testa sig?) Detta skulle även känns som en påtvingad handling.


Svar:

 (Svaret uppdaterat 2019-08-02)

Hej Kim,

Förlåt mitt sena svar, resan är nog redan gjord och jag hoppas att alla, såväl elever som personal, var nyktra och städade. Din fråga som är intressant handlar om vilka krav en gymnasieskola kan ställa på eleverna i samband med verksamheten, på plats i skolan eller vid en studieresa.

Frågan om drogtest av skolelever har varit föremål för en omfattande debatt de senaste 10-15 åren. Bl.a. utreddes detta närmare av Skolinspektionen och JO i samband med att man på Brinellgymnasiet i Nässjö beslutade om slumpvisa drogtester av eleverna. Skolinspektionen fann att sådana inte var tillåtna ens med samtycke från en elev, eftersom eleven står i en beroendeställning gentemot skolans personal på så vis att ett samtycke inte kunde anses vara reellt. Men JO kom till en annan slutsats och fann att  skyddet mot kroppsligt ingrepp enligt regeringsformen endast gäller ingrepp som är påtvingade och ett ingrepp är påtvingat om det allmänna använder våld för att genomdriva åtgärden. Vidare ansåg JO att, bl.a. eftersom en elev kunde avstå från att lämna ett urinprov, så var provtagandet frivilligt. JO:s slutsats blev, till skillnad mot Skolinspektionens, att Brinellgymnasiet kunde fortsätta med sina prov såsom de var utformade. Läs gärna mer om detta i JO-beslutet, som finns i anslutning till mitt svar.  

Jag förutsätter att ni som elever har avtalat med skolans personal och accepterat villkoren för er studieresa. Det är självklart att ni under skoltid inte får dricka alkohol eller vara berusade. Då kan personalen begära att få testa er och en elev kan gå med på att testas eller att avstå. För den som avstår men bedöms vara påverkad kan medföljande personal besluta att denne inte vidare ska delta vid den korta studieresa det här gäller. Detta bör framgå av de villkor som finns för resan. Jag bedömer att det med tanke på er ålder är fullt möjligt att be en elev själv ta sig hem till sin hemort. Kostnaden för hemresan i sådana fall utgår jag ifrån att skolan står för.

Eftersom det normalt sett inte är skolans angelägenhet om elever i gymnasiet dricker begränsade mängder alkohol på sin fritid bör det vara avtalat att studieresan är skoltid dygnet runt och att elever (och deltagande personal) inte alls får dricka alkohol under resan.

Något hot i brottsbalkens bemärkelse anser jag inte att det handlar om, lika litet som när en lärare ”hotar” en elev om att i vissa fall få lämna klassrummet eller med kvarsittning.

Hälsningar från Staffan

Här kan du hämta JO:s beslut