Till Frågor & svar

Kniv upptäcktes vid städkontroll i ett elevrum – får vi ta kniven?

5 februari, 2020

Fråga:

Hej!
Vi är två fritidsledare som jobbar på internat. Varje vecka går vi städkontroll på elevernas rum. Vid ett tillfälle hittade vi en kniv (ca 20 cm lång) på elevrummet. Eleverna som bodde på rummet var inte där så vi kunde inte fråga vems kniven var. Får vi ta kniven från elevrummet?


Svar:

Hej L,
Jag förutsätter i mitt svar att detta handlar om ett internatboende som sker i skolans regi; att eleverna hyr rum som tillhandahålls av skolan och att kniven inte hittades i ett gemensamt utrymme i boendet utan i elevers lägenhet. Skulle kniven ha hittats i ett gemensamt utrymme ökar möjligheten för personal att ta hand om den. 
Jag har tidigare svarat på en fråga om vilken rätt skolan har att gå in på elevers rum för att leta efter öl m.m. Se svaret via länk efter mitt svar.
Något generellt förbud för elever eller vuxna att ha knivar i sin bostad finns inte. Däremot bedömer jag att en hyresvärd som hyr ut bostad till elever kan sätta upp regler för vad som får förvaras i den uthyrda lägenheten. I skollagen sägs i kap. 5 att farliga eller störande föremål kan omhändertas och återlämnas samma dag eller behållas för att polisanmälas, ifall innehavet utgör ett brott. Det är t.ex. rimligt att förbjuda innehav av narkotika och alkohol för omyndiga elever och möjligen också knivar, åtminstone vissa typer av knivar, som normalt inte används i hushållet.
Det framgår inte av frågan om eleverna förutsätts städa själv och om de i så fall har gett sitt samtycke till regelbundna städkontroller. Elevernas rätt till integritet i sitt boende är lika stark som för en vanlig hyresgäst. Jag skulle aldrig acceptera själv att mitt kommunala bostadsföretag gör städkontroller hemma hos mig, allra minst när jag själv inte finns hemma. Bästa sättet är rimligen att ni är överens med elever om att få ”titta in” i elevrummen men detta bör rimligen ske då eleverna själva finns i rummet.
 
Balansgången mellan skolans kontroll och elevers integritet är viktig i alla sammanhang, under skoldagen men även därefter i elevers boende.
Svaret på din direkta fråga är att ni, om ni bedömer att kniven utgör ett hot, kan omhänderta den och därefter så snart som möjligt ta upp den frågan om knivinnehav med de elever som bor där. Det finns alltså ingen självklar rätt för er att omhänderta kniven, utan den rätten har ni endast i en situation som kan betraktas som hotfull. Ställer ni, som jag inledningsvis nämnde, upp tydliga regler för boendet, så kan det förstås vara till hjälp i den situation du beskriver.

Hälsningar
Staffan 

Länk till tidigare fråga och svar: Gymnasieskola och internatboende- Kan personal ”ta en titt” i rummen efter eventuella ölburkar?