Till Frågor & svar

Sekretess

Kollega har baktalat mig inför rektor

7 september, 2022

Fråga:

En förskollärare har baktalat mig inför rektor, vilket resulterade i ett möte. Anklagelserna gällde samarbetsproblem enligt rektor. Vilka samarbetsproblemen var, fick jag inte reda på.
Jag begärde ut handlingar i tjänsteanteckningar men det fanns inga att tillgå!
Mötet resulterade i en ofrivillig uppsägning!

A

Svar:

Hej A och tack för första frågan till mig i höst på Elevhälsan.

Rättssäkerhet är viktigt i alla sammanhang. Du skriver inte om du är anställd vid en skolmyndighet eller vid en friskola. Oavsett detta finns vissa formalia som måste följas. Du måste få full information om det du klandras för vid ett möte, där du kan bemöta anklagelser mot dig. Du har dessutom möjlighet  till fackligt biträde vid mötet och i hela processen,  ifall du är med i facket. Är du inte det kan du kontakta annan juridisk expert, t.ex. en advokat, för att få stöd i den jobbiga situation en uppsägning/ett avsked är.

Ett skriftligt beslut krävs dessutom av arbetsgivaren och du kan sedan gå vidare för att få beslutet prövat. Den dokumentation som finns i ditt ärende har du full rätt till, den är viktig för att du ska kunna försvara dig. 

Med din beskrivning som grund för mitt svar bedömer jag att arbetsgivaren har brustit i formalia när du sades upp. Men, som sagt, jag har inte motpartens argument och vågar därför inte uttala mig tvärsäkert.

Vill du driva detta vidare så kontakta din fackliga organisation eller en jurist med arbetsrättslig kompetens. Jag hoppas du har motsatt dig uppsägningen och inte skriftligt accepterat den. 

Hälsningar från Staffan