Till Frågor & svar

Korta intensivinsatser – Särskilt stöd eller extra anpassningar

31 januari, 2019

Fråga:

Hej!
Om en elev får intensivinsatser av speciallärare på 4-8 veckor vardera (i samma eller i olika ämnen) med uppehåll med några veckors mellanrum är det att se som särskilt stöd och ska dokumenteras i åtgärdsprogram, då stödet ses som regelbundet och under en längre tid även om varje insats är kortare än 2 månader (som en extra anpassning)?
Mvh
Therése


Svar:

Hej Therése,
och tack för din fråga.

Om jag tolkar din text korrekt så har ni gjort bedömningen att denna elev är i behov av mer regelbundet och varaktigt (längre tid) stöd från specialläraren. Då handlar det om särskilt stöd vilket dokumenteras i åtgärdsprogram, efter att en utredning av elevens behov av särskilt stöd har genomförts. Det kan finnas skäl att ge det särskilda stödet på olika sätt. Vissa elever gynnas av att få upprepade intensiva perioder av särskilt stöd istället för att få kontinuerligt särskilt stöd varje vecka under läsåret.

Läs gärna mer i mitt förra svar som publicerades 2019-01-21. Innehållet berör och utvecklar det du undrar över.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman