Till Frågor & svar

Kurator berättar för en kurator på en annan skola om en elev

16 maj, 2013

Fråga:

En elev, 14 år, har gått hos kuratorn på skolan. Eleven bytte sedan skola. Kuratorn ringde upp den nya skolans kurator och informerade denne om att eleven gått hos henne och eventuellt varför hon gått där. Eleven informerades om att hon tänkte göra det.
Fråga: Får en kurator från en skola till en annan informera om att hon haft en elev hos sig?
Vad säger tystnadsplikten här?
Y


Svar:

 (Svaret uppdaterat 2019-07-04)

Hej Y,

Svaret på din fråga beror till viss del på om skolorna ligger under samma myndighet. Är det t.ex. två skolor i samma kommun, vid samma skolmyndighet, så handlar överlämnandet enbart om etiska bedömningar. Två kuratorer har då ingen lagstadgad tystnadsplikt gentemot varandra. Det som avgör om uppgifter bör utbytas är i stället den nye kuratorns behov av uppgifterna.

Skulle skolorna ligga under olika nämnder i samma kommun, i olika kommuner eller någon av dem vara en fristående skola så måste uppgiftslämnandet prövas mot bestämmelserna om sekretess och tystnadsplikt. Då kan även vissa sekretessbrytande bestämmelser utnyttjas, t.ex. samtycke eller generalklausulen i offentlighets- och sekretesslagen 10:27. Den klausulen gäller dock inte för eller gentemot en fristående verksamhet.

Det är positivt att den tidigare kuratorn meddelade flickan att kontakt skulle tas med ny kurator. Och jag bedömer alltså, slutligen, att kuratorn agerat riktigt som informerat utan samtycke, förutsatt att den nya skolan tillhörde samma skolmyndighet eller förutsättningar eljest har funnits för att utnyttja generalklausulen.

Hälsningar från Staffan