Till Frågor & svar

Kurator- en fråga från en elev

10 december, 2014

Fråga:

Hej! Jag är en omyndig elev på en gymnasieskola och blev idag kallad till kuratorn. Jag har aldrig varit i kontakt med henne förut så jag visste inte vad det handlade om. Det var tydligen så att det hade gått ett ”rykte” om att jag gjort en sak som var olaglig. Hon sa att hon kommer ta kontakt med mina föräldrar eftersom jag är minderårig men hon sa också att hon redan hade informerat rektorn och mina två mentorer om detta. Alltså hade hon informerat dom om ett rykte innan hon ens pratat med mig. Har hon rätt att göra det? Måste hon inte ha mitt och min vårdnadshavares tillstånd innan hon går ut med saker om mig (om det inte är så att det kan påverka mitt arbete i skolan förstås, men hur kan hon veta det innan hon ens kollat om ryktet är sant)? Både jag och mina mentorer tycker att hon har gjort fel när hon inte pratat med mig först. Detta rykte var inte ens sant så det är strunt samma men om det nu skulle varit sant så skulle hon ju spridit info utan min eller min vårdnadshavares tillstånd, får hon det??

Tack på förhand!
M


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-07-22)

Hej M,

Din viktiga och spännande fråga handlar om två delar av personalens tystnadsplikt vid en skola- den juridiska och den etiska. Kuratorn, verksam i skolans elevhälsa, har ingen tystnadsplikt i juridisk bemärkelse i kontakten med lärare och de flesta andra på skolan. Tystnadsplikt i juridisk mening vid en skola gäller endast mellan kuratorn eller annan personal på skolan i förhållande till skolsköterskan/skolläkaren.

I det fall du nämner handlar det om obekräftade uppgifter om dig, uppgifter som har spridits vidare till rektor och några mentorer. Uppgifterna har gällt sådant som är mycket känsligt för dig; en påstådd brottslig handling. Jag bedömer det som oskickligt och ett etiskt övertramp av kuratorn att lämna dessa uppgifter vidare till annan personal på skolan utan att först ha haft ett samtal med dig. Hade kuratorn varit förvissad om att du begått brotten och informationen var brådskande (t.ex. om du genast hade avstängts från skolan) borde informationen ha lämnats men inte nu, innan  kuratorn har mött dig för att höra din version. Något samtycke från dig eller dina vårdnadshavare behövs dock inte, eftersom sekretess/tystnadsplikt alltså inte gäller mellan en kurator, rektor och mentorer utan uppgifter får lämnas dem emellan vid behov i arbetet.

Den möjlighet du och/eller dina föräldrar nu har är förstås att, om ni inte redan har gjort det, prata med kuratorn igen för att säga att ni är missnöjda och besviken över hennes agerande. Ni kan dessutom ta kontakt med kuratorns chef, sannolikt en rektor eller möjligen en chef för en samlad elevhälsa i samma fråga. Sedan bör man vid skolan ta upp detta mer principiellt till diskussion – vad säger vi till varandra personal emellan på skolan och iakttar vi då god etik och respekterar elevernas behov av personlig integritet?

Jag kan slutligen lägga till att löst snack som inte bygger på ett behov i arbetet måste undvikas på en skola. Information som lämnas ska vara underbyggd och inte bidra till ryktesspridning eller till dåliga vibbar runt enskilda elever.

Hälsningar från Staffan