Till Frågor & svar

Kurator vill vara med på skolsköterskans hälsosamtal i förskoleklass

10 april, 2015

Fråga:

Jag arbetar som skolsköterska på en fristående skola. Kuratorn på skolan har som förslag att hon ska vara med på mina hälsosamtal i förskoleklassen i hälsofrämjande syfte. Jag känner mig osäker på detta ur bla. sekretsssynpunkt. Vad säger ni om detta?
AL


Svar:

 (Svaret uppdaterat 2019-08-02)

Hej AL

Trevligt i och för sig att en kurator vill vara med för att få sig en bild av elevernas hälsotillstånd. Men det finns en sekretessgräns er emellan som gör att jag inte rekommenderar kuratorns närvaro vid ett hälsosamtal.

I de flesta fall kanske samtalen är av ganska oskyldigt slag. Men det kan hända att en patient eller dennes vårdnadshavare skulle dra sig för att berätta allt om en annan person – kuratorn – finns med i rummet. Visserligen kan en lösning sökas som innebär att vårdnadshavarna samtycker till att kuratorn finns med vid ett hälsosamtal med ett barn i förskoleklassen. Men jag är tveksam till att ett sådant samtycke alls ska sökas, eftersom det kan sätta onödig press på vårdnadshavarna, som dessutom ofta är dåligt insatta i skolpersonalens sekretessregler.

Hälsosamtalet är ett samtal som åligger elevhälsans medicinska insats, d.v.s. sköterskan att genomföra. Men det är fullt möjligt för en kurator att genomföra egna samtal med psykosocial inriktning.

Hälsningar från Staffan