Till Frågor & svar

27 september, 2018

Lagändring studiehandledning högstadiet

Fråga:

Innebär den nya lagändringen i 3 kap 12i§ som säger att nyanlända har rätt till studiehandledning på modersmålet att vi inte behöver skriva ÅP för detta även om eleven inte når målen i samtliga ämnen?

/Kerstin


Svar:

Hej Kerstin,
och tack för din fråga.

Ja, det stämmer men det gäller endast nyanlända elever som påbörjar sin svenska skolgång först i högstadiet inom grundskolan, grundsärskolan eller specialskolan och vars kunskaper har bedömts enligt 3 kap 12 c § (En nyanländ elevs kunskaper ska bedömas om en sådan bedömning inte är uppenbart onödig)

I propositionen 2017/18:194 kan vi läsa om bakgrunden och motiveringen. Där framkommer bl.a. att regeringen bedömer att de allra flesta nyanlända elever som påbörjar sin skolgång i högstadiet behöver studiehandledning på modersmålet under längre tid och i sådan omfattning att det tidigare har motsvarat särskilt stöd. För att minska skolornas administrativa börda ändras nu bestämmelsen så att studiehandledning för nyanlända, som påbörjar skolan först i högstadiet, inte längre räknas som särskilt stöd dvs utredning om elevs behov av särskilt stöd och åtgärdsprogram behöver inte utarbetas för dessa elever. Studiehandledning för dessa nyanlända inom högstadiet räknas nu i stället som mer ordinära åtgärder och ses som en del av introduktionen till den svenska skolan.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman

29 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

14 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

9 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

1 juni 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

23 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

19 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

17 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

16 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

12 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

11 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

4 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

3 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman