Till Frågor & svar

Lagtext – sekretess lärare/rektor

23 augusti, 2009

Fråga:

Hej Staffan!
Var kan man i lagtext hitta hur sekretessen/tystnadsplikten gäller för ex lärare/rektor i skolan?

G Undrande skolsköterska


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-20)

Hej G,
Jag utgår i mitt svar på din frågan från de regler som gäller i ny lag från 1 juli 2009, offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Där regleras tystnadsplikt och sekretess för skolområdet i 23 kap 1-7 paragraferna, där bestämmelserna för lärare och skolledare m.fl. finns i 2 §. Dessa regler är desamma som de som gällde i den gamla sekretesslagen. Jag kan tillägg att hälso- och sjukvårdens bestämmelser flyttats till 25 kap. OSL. Inte heller de bestämmelserna har ändrats genom den nya lagen men fått en mycket tydligare beskrivning i flera och kortare paragrafer.

/Staffan