Till Frågor & svar

23 augusti, 2009

Lagtext – sekretess lärare/rektor

Fråga:

Hej Staffan!
Var kan man i lagtext hitta hur sekretessen/tystnadsplikten gäller för ex lärare/rektor i skolan?

G Undrande skolsköterska


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-20)

Hej G,
Jag utgår i mitt svar på din frågan från de regler som gäller i ny lag från 1 juli 2009, offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Där regleras tystnadsplikt och sekretess för skolområdet i 23 kap 1-7 paragraferna, där bestämmelserna för lärare och skolledare m.fl. finns i 2 §. Dessa regler är desamma som de som gällde i den gamla sekretesslagen. Jag kan tillägg att hälso- och sjukvårdens bestämmelser flyttats till 25 kap. OSL. Inte heller de bestämmelserna har ändrats genom den nya lagen men fått en mycket tydligare beskrivning i flera och kortare paragrafer.

/Staffan

 

29 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

14 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

9 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

1 juni 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

23 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

19 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

17 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

16 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

12 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

11 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

4 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

3 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman