Till Frågor & svar

Lämna ut information till polisen vid en anmälan till socialtjänsten.

2 februari, 2011

Fråga:

Hej!
Jag arbetar som skolkurator på en grundskola och undrar om jag är skyldig att lämna ut information kring en elev till polisen vid en polisutredning? Frågan från polisen gäller ett ärende vi anmält till socialtjänsten. Kan jag lämna ut information ur den anmälan till polisen?

Hälsningar
Karin


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-27)

Hej Karin,
I de flesta fall har ni möjlighet att lämna uppgifter till polisen i samband med en utredning där. Vissa undantag finns för mycket ringa brott. Fråga alltså polisen vad brottsmisstanken gäller och avgör sedan vad som kan lämnas till polisen. Mer om detta skriver jag i min bok ”Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola”, upplaga 7, 2019. Jag kan t.ex. nämna att alla misstankar om sexualbrott, misshandelsbrott eller frihetsberövanden mot/av ett barn, d.v.s. en person under 18 år, får polisanmälas och då ska ni även lämna uppgifter till polisens utredning vid sådan brottsmisstanke.   

Hälsningar från Staffan