Till Frågor & svar

Lämna ut skolkatalog till närliggande butik?

24 november, 2018

Fråga:

Vi har på vår skola blivit kontaktade av butiker i närområdet som har problem med att elever stökar och snattar i deras butiker. Man vill ha hjälp med att identifiera ungdomarna för att kunna kontakta deras föräldrar. Kan vi till exempel lämna en skolkatalog med bild och namn på eleverna (inga övriga uppgifter finns i den) som hjälp för butikerna att identifiera ungdomarna?

Undrar M


Svar:

(Svaret uppdaterat 2020-01-22)

Hej M,
Tack för en liten annorlunda sekretessfråga. 
Inget problem alls är det att vara butiker behjälplig. En skolkatalog vid en kommunal skola är offentlig och kan lämnas ut till vem som helst, vid en friskola kan skolledningen också besluta att lämna ut den. Allt talar för att hemmet eller polisen ska ges stöd i att identifiera sina barn/brottslingar och då kan skolfoton vara till god hjälp.
Jag minns att tidningen Metro i Skåne för cirka 10 år sedan skrev om detta-att en skola tillhandahöll sin katalog så att polisen kunde lösa brott lättare. Några elever sade sig vara missnöjda. med detta i artikeln, något jag hade svårt att förstå.

Hälsningar 
Staffan

14 september 2023

Medicinsk elevhälsa Nils Lundin