Till Frågor & svar

Lämna ut uppgifter för forskning

18 januari, 2011

Fråga:

Jag arbetar som skolsköterska och har fått en uppmaning från en läkare på vårdcentralen att lämna en klasslista där det står namn och personnummer på barnen med deras längd och vikt. Detta för att de ska ingå i en studie. Jag frågade efter medgivande från föräldrarna, vilket inte fanns och inte behövdes enligt läkaren. Jag känner mig väldigt kluven till detta då jag är van att vi behöver medgivande för att lämna uppgifter till andra vårdinstanser.
Endast längd och vikt uppgifter kommer att finnas i studien men jag har ju ändå lämnat ut uppgifterna till läkaren.
Får jag lämna ut uppgifterna?
Annika


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-07-01)

Hej Annika,
För uppgifter hos dig gäller som huvudregel sträng sekretess. Den grundläggande bestämmelsen återfinns i offentlighets- och sekretesslagen 25:1.

I samma lag 25:11 p. 5 sägs dock att sekretessen inte hindrar att uppgift lämnas ”från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1… inom en kommun eller ett landsting till annan sådan myndighet för forskning…om det inte kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men om uppgiften röjs…”

Sekretessen är, då uppgiften lämnas för forskningsändamål, mindre sträng med, som man juridiskt uttrycker det, presumption för offentlighet.

De uppgifter som här efterfrågas gäller personnummer, klass, längd och vikt. Dessa uppgifter kan, bedömer jag, utan sekretesshinder lämnas till vårdcentralens läkare utan samtycke.

Jag förutsätter att elever som har skyddade uppgifter inte inkluderas, eftersom uppgifterna hämtas från klasslistorna. Där ska ju dessa elever inte finnas med. Och jag förutsätter vidare att vårdcentralens läkare acceptabelt kan visa att det i detta fall handlar om ett forskningsprojekt med allt som krävs av ansökan, godkännande och finansiering för att det ska vara ett sådant. Det bör man få redovisat innan uppgifter från sjukvården lämnas till projektet.

Hälsningar från Staffan