Till Frågor & svar

Specialpedagogik och stödmallar i undervisningen

Ledning, stöd och stimulans

17 januari, 2022

Fråga:

Till Diana,

Jobbar som specialpedagog på en internationell skola och vi är i en process där vi utvecklar ledning, stöd och stimulans. Dina mallar är exakt vad som behöver utvecklas hos oss men vi behöver dem på engelska, finns detta eller hur skulle man kunna lösa detta?

Vänligen Susanne


Svar:

Hej Susanne,

Tack för din fråga. Roligt att ni är intresserade av att arbeta med tillgängliga mallar som en del i arbetet med ledning och stimulans. Olika mallar, som exempelvis analysmallar, planeringsmallar och skrivmallar, fungerar som bra stödstrukturer i arbetet med att utveckla elevernas studiestrategier. Om alla elever ska utveckla goda strategier för sitt lärande behöver vi bygga goda stödstrukturer kring eleverna och i takt med att elevernas självständighet ökar så kan dessa stödstrukturer monteras ner. På den gymnasieskolan jag arbetar har vi i alla klassrum ett antal mallar uppkopierade och de hänger i plastfickor på väggen. I varje plastficka finns även ett laminerad exemplar av mallen för att det ska vara enkelt att kopiera upp nya när det behöver fyllas på. Detta för att de ska vara lätta att använda i undervisningen.

De mallar som skriver om på min blogg finns tillgängliga i min webbutik och numera finns det även ett paket med mallar som är på engelska och det paketet hittar här: mallar engelska. 

Med vänliga hälsningar

Diana