Till Frågor & svar

Mamma utan vårdnad – kan sonen ge sitt medgivande att bryta sekretessen gentemot modern?

14 november, 2018

Fråga:

Hej,
Min son på 15 år bor i XXX hos sin pappa som har ensam vårdnad över honom. Pojken vill involvera mig i bla skolgången för att jag är den som kan stötta o peppa honom på bästa sätt. Så min fråga är: kan han själv med tanke på sin ålder ge sin mentor medgivande att bryta sekretessen gentemot mig?
Tacksam för svar/ Mamma utan vårdnad


Svar:

(Svaret uppdaterat 2020-01-22)

Hej Mamma utan vårdnad, en intressant fråga. 

När ett barn är ungt och omoget, till ca 12 års mognadsålder, disponerar en vårdnadshavare (vh) själv över sekretessen. I åldrar därefter, upp till 18-årsdagen, disponeras den av både vh och barn. Det innebär alltså att en 15-åring inte ensam kan ge sitt samtycke till att en förälder som inte är vh ska få ta del av sekretessbelagda uppgifter.

En lösning kan dock vara att en vårdnadshavare tillsammans med barnet samtycker till att du får del av hemliga uppgifter. En annan kan vara att barnet självt  hämtar ut dokumenterade sekretesskyddade uppgifter om sig själv och överlämnar till den förälder som inte är vh. Ett 15-årigt barn har utan tvekan den rätten. Barnet kan även i övrigt, om det så vill, vara fullt eller delvis öppet mot en icke- vårdnadshavare.
 
Jag kan tillägga att mycket i en kommunal skola är offentligt- en elevs närvaro, frånvaro, disciplinära beslut, åtgärdsprogram (ÅP), betyg, prov av olika slag och skolprestationer i övrigt. Detta kan vem som helst faktiskt få ut från en skolmyndighet.

Hälsningar från Staffan