Till Frågor & svar

Måste båda vårdnadshavarnas tillstånd inhämtas vid vaccination av elev?

23 november, 2009

Fråga:

Hej!
Vi undrar vad som gäller juridiskt. Måste man alltid inhämta båda vårdnadshavarnas tillstånd, genom att få påskrift från båda, när man ska vaccinera elever? Vi har hittills nöjt oss med underskrift från en av dem, men undrar om det räcker. Finns det någon lag som reglerar detta?
BT och MN


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-20)

Hej BT och MN,

Som huvudregel måste båda vårdnadshavarna acceptera att barnet vaccineras. Socialstyrelsen har utarbetat ett förslag till en sådan blankett där vårdnadshavares samtycke inhämtas vid vaccination. Intressant är att SoS anser att en vårdnadshavare kan underteckna för båda vårdnadshavarnas räkning, d.v.s. gå i god för att den andre vårdnadshavaren ställer sig positiv (eller negativ) till vaccinering. Sannolikt väljer man denna lösning för att undvika administrativa komplikationer när vårdnadshavare bor på olika håll och det därför kan vara trassligt att inhämta två samtycken. Men enligt min uppfattning är denna lösning juridiskt tveksam. I blanketten sägs inget om huruvida samtycke från vårdnadshavarna behöver inhämtas för barn i alla åldrar. Min bedömning är att barn på gymnasiet själva skulle kunna samtycka utifrån egen ålder och mognad. Då behövs inget samtycke från någon vårdnadshavare.
 

 Tillägg till frågan den 12 december 2009. Efter att vi har publicerat svaret så har Staffan gått vidare med frågan till JO.

JO har nu beslutat sig för att utreda hans anmälan mot SoS och deras vaccinationsblankett med samtycke från en vårdnadshavare, som ska gå i god för den andre. Ett uttalande dröjer alltid länge, men kanske kan det komma någon gång nästa höst.
 

Ytterligare ett tillägg den 23 februari 2011: JO-beslutet kom 18 februari 2011:   https://www.jo.se/PageFiles/1007/6626-2009.pdf

 I beslutet konstaterar JO att Socialstyrelsens blankett var olämplig, att en vårdnadshavares samtycke kan räcka om sjukvården inte har anledning tro att vårdnadshavarna har olika uppfattning i vaccinationsfrågan. I så fall måste två samtycken sökas. JO säger inget om en patient/elevs egen möjlighet att samtycka men den möjligheten bör räcka när ett barn i tonåren är moget och gammalt nog för att förstå vad vaccinationen innebär. En utgångspunkt kan då vara i den ålder då barnen går i gymnasiet.

 Hälsningar från Staffan