Till Frågor & svar

Måste EVT-protokoll sparas vid digital journal?

1 mars, 2011

Fråga:

Hej!
Vi använder programmet PMO för elevhälsans och skolhälsovårdens dokumentation. Efter EVT för rektor in en kort notering om varje barn som varit aktuellt vid mötet under respektive barns journal. Jag undrar om vi behöver spara EVT-protokoll när vi gör på det här sättet eftersom dokumentationen följer barnet.
Viktoria


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-27)

Hej Viktoria,
Några formella krav på att dokumentera vid ett EVT-möte finns inte. Dokumentation ska föras då ett stödbehov aktualiseras för en en viss elev och gör det det vid mötet ska noteringar göras på lämpligt sätt. Ett sätt kan då vara att anteckna detta i PMO digitalt. Men skulle ytterligare och mer omfattande anteckningar behöva göras kring samma elev så kan man mycket väl tänka sig en ”dubbel bokföring”, dock inte om avsikten är att allt som antecknas av rektor och andra ska kopplas digitalt till just PMO.

Stöddokumentation som gäller en enskild elev ska ju upprättas då en elev är i behov av särskilt stöd. Dokumentationen kan leda till ett ÅP men även därefter med stöd av ÅP:et till andra insatser av särskilt stöd, t.ex. enskild undervisning, särskild undervisningsgrupp, specialpedagogisk stödinsats m.m. Vet inte om jag har uppfattat din fråga rätt. Har jag inte det får du gärna höra av dig igen.

Hälsningar från Staffan

Samma fråga har också skickats till Kristina Lekberg, CGM. Här kan du läsa hennes svar. 

 

14 september 2023

Medicinsk elevhälsa Nils Lundin