Till Frågor & svar

Måste föräldrar kontaktas och ge sitt tillstånd inför info i elevhälsoteamet?

16 mars, 2010

Fråga:

Finns det några lagar/regler som säger att föräldrar skall kontaktas innan läraren lyfter ett elevärende (grundskola) i elevhälsoteamet?
Skall föräldrarna ge sitt tillstånd i så fall? Om föräldrarna säger nej, vad skall läraren då vidta för åtgärder?
Hälsningar från ny grundskolerektor.


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-20)

Hej ”ny grundskolerektor”,
All personal i skolan ska ju vara observant på elevers eventuella stödbehov. Sedan finns förhoppningsvis rutiner på varje skola om hur detta stöd ska utredas och sedan genomföras/utvärderas.

En lärare eller rektor behöver inget tillstånd för att lyfta ett stödbehov till personalen i t.ex. elevhälsan. Däremot kan det förstås vara lämpligt att tala om för vårdnadshavarna att en sådan kontakt kommer att tas men det är inget krav i varje situation.

Skulle vårdnadshavarna (båda eller en) säga nej till stöd är skolan ändå skyldig att ge det stöd eleven kan behöva. Detta framgår bl.a. av skollagens kap. 3, där det sägs att extra anpassningar och vid behov även särskilt stöd ska ges till elever som har svårigheter i skolarbetet. Det innebär t.ex. att vårdnadshavare ska inbjudas att medverka vid utarbetande av åtgärdsprogram och inbjudas i övrigt till samtal om sitt barns skolsituation, bl.a. vid utvecklingssamtal. Men det finns ingen möjlighet att tvinga vårdnadshavare att delta i dessa sammanhang. Som tur är är det ovanligt att vårdnadshavare väljer att ställa sig helt utanför samtal om sitt barns stödbehov. Gör de det kan det i många fall vara befogat att överväga en anmälan till socialnämnden.

Staffan