Till Frågor & svar

Måste jag polisanmäla brott om myndig elev dagligen använder cannabis?

25 april, 2019

Fråga:

Jag arbetar som skolkurator på gymnasiet och träffar därmed en del elever som är över 18 år. Nu har jag en elev (myndig) som har berättat för mig att hen röker cannabis dagligen, och att hen inte har några planer på att sluta. Detta är en person som har haft svårt att öppna sig och det är verkligen ett förtroende som hen har gett mig, att berätta om cannabisen. Måste jag anmäla brott och därmed förstöra förtroendet som vi har byggt emellan oss? Det känns skitjobbigt rent ut sagt.

Hälsningar L.


Svar:

(Svaret uppdaterat 2020-07-28)

Hej L,
Någon skyldighet att polisanmäla brott finns inte för skolans personal. Det betyder att du i detta fall kan ha fortsatta samtal med eleven för att försöka påverka hens attityd till sitt eget drogbruk. 
Du skriver inget om huruvida elevens skolgång påverkas av cannabisdrogandet eller om det finns praktiska inslag i skolgången vid vilka elever måste vara konstaterat opåverkade. I båda dessa fall behöver skolan vidta åtgärder, t.ex. avstängning, inom ramen för utbildningen men polisanmälan behöver som sagt inte göras. Så ser lagstiftningen ut. 
Hade eleven varit under 18 år hade anmälningsplikt gällt till socialnämnden. Bedömer ni att cannabismissbruket skulle kunna medföra påtaglig risk för den unges utveckling så att tvångsvård enligt LVU kan aktualiseras får en anmälan göras till socialnämnden även för en ung person mellan 18 och 20 år. Men ingen plikt finns då att anmäla utan endast en möjlighet. 

Hälsningar
Staffan