Till Frågor & svar

Måste samtycke inhämtas för samtal med advokat?

3 september, 2019

Fråga:

Jag arbetar som skolkurator och har ett ärende där en elev är placerad enligt LVU. Den ena vårdnadshavaren har överklagat förvaltningsrättens dom medan den andra föräldern samtycker till vård. Om ett par månader är det förhandling i kammarrätten. Nu vill vårdnadshavaren som samtycker till vård att hens advokat ska kunna ringa till mig för att stämma av hur skolsituationen för barnet ser ut nu jämfört med hur den såg ut innan placering. Såvitt jag vet nu kommer jag inte bli kallad som vittne. Min fråga är om jag måste inhämta samtycke från den andra vårdnadshavaren för att kunna prata med advokaten?


Svar:

(Svaret uppdaterat 2020-07-28)

Hej,

I den situation du beskriver är du beroende av ett samtycke. De uppgifter du lämnar om barnet skulle kunna vara menliga  utifrån den ena vårdnadshavarens perspektiv. Om du har viktig information att lämna funnes möjligheten att du blev kallad till kammarrätten men så är tydligen inte fallet nu.
En advokat är part i detta mål och företräder en av vårdnadshavarna i en till synes besvärlig strid två vårdnadshavare emellan. Just därför måste du vara försiktig med att lämna uppgifter. Vad du än säger kommer den informationen att utnyttjas till den enes fördel och sannolikt den andres nackdel.
Jag kan tillägga att det alltid finns en möjlighet för en vårdnadshavare eller advokat att få ut offentlig information om en elev från en skolmyndighet. Advokaten skulle alltså kunna begära ut t.ex. provresultaten, betyg, ÅP och olika skolbeslut i övrigt i elevstödjande och disciplinära sammanhang. Men den informationen kommer inte från dig utan via offentliga skoldokument. 

Stor försiktighet anbefalles alltså i detta fall av all skolpersonal.

Hälsningar
Staffan