Till Frågor & svar

Måste vi spara en papperskopia när vi har scannat in ett dokument?

24 september, 2015

Fråga:

Hej!
Vi är precis i starten av att digitalisera våra journaler, samt anteckningar i PMO. Vi scannar in utredningar, bedömningar m.m. som kommer från externa aktörer. Måste vi alltid spara en papperskopia? Vart/vem ska hantera den? Rektor? Elevhälsan? Hur?
Jag jobbar som skolkurator på en grundskola.

//Maria


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-08-14)

Hej Maria,

Jag har svarat på den här frågan tidigare då det gällde patientjournaler som skannas. Jag hänvisar till det svaret som du hittar här nedan. Det är på vissa villkor möjligt att inte spara en papperskopia. Dessa villkor framgår av Socialstyrelsens svar till mig på min fråga.

Vem som ska hantera skanning och eventuellt sparande av kopior  bestämmer ni lokalt. Skulle skanningen ske av handlingar som arkiveras hos dig som kurator är det rimligen du som fattar beslut om detta, på samma sätt som en skolsköterska gör det för de handlingar som skannas in i patientjournalen. Skulle skanningen ske av handlingar som förvaras på rektorsexpeditionen är det där man får bestämma om en papperskopia ska sparas. 

Hälsningar  från

Staffan

Följ länk till den tidigare frågan ”Behöver dokument som scannas in bevaras i pappersform”