Till Frågor & svar

Medgivande från vårdnadshavare att få skicka journalkopia- sparas?

20 mars, 2011

Fråga:

Hur länge måste man spara ett medgivande att få skicka kopia på SHV-journalen. Vi dokumenterar i journalen att medgivande finns, alternativt scannar in medgivandet.
Behöver vi spara hälsoenkäter som elever fyller i inför hälsosamtalet? Vi har dessa enkäter som ett arbetsmaterial i hälsosamtalet och dokumenterar sedan i SHV-journalen. Skall detta arbetsmaterial sparas?
MVH Ulrika


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-27)

Hej Ulrika,
Det kan vara bra att göra som ni gör, d.v.s. scanna in pappersmedgivandet samt dessutom göra en journalanteckning om detta. Ibland kan ett samtycke vara muntligt, t.ex. via ett telefonsamtal. Även ett sådant samtycke är giltigt och då finns inget papper att scanna förstås. Men då ska det framgå av journalanteckningen hur samtycket har inhämtats.

Din andra fråga är svår att exakt svara på, man kan göra på olika sätt. Jag bedömer att det är ni själva som ska diskutera den frågan med er medicinskt ansvariga ledning. Ett arbetsmaterial som ligger till grund för er bedömning av elevens hälsotillstånd kan vara av värde att foga till journalen om det tillför viktig information om barnets hälsotillstånd. Men gör ni i journalen en anteckning av hälsoenkätens resultat som ”utan anmärkning” så kan den vara tillräcklig. Anser ni att enkätens resultat och utformning är av betydelse för framtida vårdgivare i deras kontakt med patienten bör alltså enkäten scannas in i den digitala journalen.

 

Staffan

Läs gärna svaret på en liknande fråga som Staffan har svarat på ”Vid datorjournal- förskoleformulär och teckningar- kan de slängas efter dokumentation?”