Till Frågor & svar

Medgivande för vaccination av nyanländ elev – räcker ett medgivande endast från eleven?

20 januari, 2011

Fråga:

Hej, Staffan!
Jag har hand om ett antal, relativt nyanlända, invandrarelever och i ett flertal fall blir det fråga om kompletterande vaccinationer, som vi erbjuder från skolhälsovården. Jag undrar hur man kan resonera när det gäller medgivande för vaccination då många är ensamkommande barn/ungdomar. Kan man acceptera ett medgivande från eleven själv (om man förvissat sig om att han/hon förstår innebörden) eller krävs vårdnadshavares tillstånd? Då jag arbetar på gymnasiet är det ju frågan om näst intill vuxna individer. Det bör tilläggas att det ofta är mycket svårt att få tag i vårdnadshavare även i fall där elev inte är ensamkommande.
Min fråga är densamma vad gäller tillåtelse att rekvirera tidigare journal från eventuell tidigare skola eller t.ex. vårdcentral.
Med vänlig hälsning,
Maria


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-27)

Hej Maria,
Du skriver att dessa elever är näst intill vuxna och går i gymnasiet. Jag uppfattar det så att de är från åldrarna 16 år och uppåt. Min bedömning är  att ungdomarna då själva har möjlighet att ge ett informerat samtycke till vaccinationen. Som du skriver måste de upplysas om vad vaccinationen innebär och vilka eventuella risker/biverkningar som kan finnas. Dessa ungdomar kan även samtycka till att du rekvirerar deras journaler från andra myndigheter, t.ex. tidigare skolor utanför den egna kommunen.

Hälsningar

Staffan