Till Frågor & svar

Mejlkonversation mellan personal- kan den begäras ut?

25 februari, 2013

Fråga:

Jag arbetar på en friskola. Min fråga är om mailkonversation mellan lärare och annan personal är offentlig och kan begäras ut?


Svar:

 (Svaret uppdaterat 2019-07-03)

Hej Lisbeth,
Nej, inga handlingar eller dokument, externt inkomna eller utbytta mellan befattningshavare i skolan, är offentliga vid en friskola och inget kan begäras ut. Det finns definitionsmässigt inga allmänna handlingar vid en friskola, sådana finns som bestämd huvudregel endast hos det allmänna, d.v.s. vid kommun, stat eller regioner, f.d. landsting.

Svaret betyder alltså att ni kan vara lugna när det gäller mejlkonversation. Men skulle sådan konversation fogas till ärenden, t.ex. om särskilt stöd eller kränkande behandling, blir de ju synliga där för den som har rätt till insyn i ärendet, normalt den som är part. Men inga utomstående i övrigt har rätt att få ut eller i övrigt få insyn i denna dokumentation.
Hälsningar från Staffan