Till Frågor & svar

Mentorsträffar-hur organiserar ni dem?

6 juni, 2017

Fråga:

Du har vid föreläsningar berättat om hur ni organiserat era mentorsträffar, 50 min två tillfällen i veckan och 10 min tre tillfällen i veckan. Hur används den tiden, träffar mentorn sina elever enskilt eller sker det i grupp? Har ni gjort avkall på något för att skapa utrymme för detta? Hur många mentorselever har respektive mentor? / Vänliga hälsningar Carin


Svar:

För att lärarna på högstadiet ska få förutsättningarna till att ta mentorskapet på allvar (alla lärare är mentorer),
har vi skapat ett tillfälle per dag att träffa sin mentorsgrupp. Gruppen består av en halv klass.
De träffas 50 min på onsdagar och fredagar och 10 min/dag de övriga dagarna.

Lärarna har fortbildats i hur man kan arbeta med grupp och individ utifrån läroplanens kapitel 1 och 2,
vid dessa tillfällen. Tiden används också för att fördjupa eller läsa ”ifatt” i olika skolämnen.

Tiden är hämtat från elevens val, skolans val och ”klassföreståndartid”.

 //Johan

14 september 2023

Medicinsk elevhälsa Nils Lundin