Till Frågor & svar

6 juni, 2017

Mentorsträffar-hur organiserar ni dem?

Fråga:

Du har vid föreläsningar berättat om hur ni organiserat era mentorsträffar, 50 min två tillfällen i veckan och 10 min tre tillfällen i veckan. Hur används den tiden, träffar mentorn sina elever enskilt eller sker det i grupp? Har ni gjort avkall på något för att skapa utrymme för detta? Hur många mentorselever har respektive mentor? / Vänliga hälsningar Carin


Svar:

För att lärarna på högstadiet ska få förutsättningarna till att ta mentorskapet på allvar (alla lärare är mentorer),
har vi skapat ett tillfälle per dag att träffa sin mentorsgrupp. Gruppen består av en halv klass.
De träffas 50 min på onsdagar och fredagar och 10 min/dag de övriga dagarna.

Lärarna har fortbildats i hur man kan arbeta med grupp och individ utifrån läroplanens kapitel 1 och 2,
vid dessa tillfällen. Tiden används också för att fördjupa eller läsa ”ifatt” i olika skolämnen.

Tiden är hämtat från elevens val, skolans val och ”klassföreståndartid”.

 //Johan

23 september 2021

Att leda och organisera elevhälsa Johan Hallberg

20 september 2021

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

8 september 2021

Sekretess Staffan Olsson

8 september 2021

Sekretess Staffan Olsson

7 september 2021

Sekretess Staffan Olsson

7 september 2021

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

2 september 2021

Sekretess Staffan Olsson

1 september 2021

Sekretess Staffan Olsson

31 augusti 2021

Sekretess Staffan Olsson

31 augusti 2021

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

31 augusti 2021

Sekretess Staffan Olsson

25 augusti 2021

Sekretess Staffan Olsson