Till Frågor & svar

Missnöjd med socialtjänsten- var kan man klaga?

8 april, 2013

Fråga:

Hej
Om man är missnöjd med socialtjänstens agerande på upprepade orosanmälningar på samma elev, är det hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) eller Justitieombudsmannen man ska klaga? Har varit i kontakt med IVO-tillsyn och de säger att man ska framföra klagomål dit och att det är rätt att lämna ut elevs personnummer, känner mig lite tveksam till det. Är det någon som kan svara på frågan?


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-07-04)

Hej J 

Är man missnöjd med socialnämndens hanterande av anmälningar ska man först vända sig dit och tala med t.ex. en Ifo-chef eller socialchef. Då är det naturligtvis fullt möjligt att tala öppet med namn och allt på det anmälda barnet, ifall det behövs. Namnet är ju redan känt via anmälan.

Är man därefter missnöjd och anser att socialnämnden bryter mot sin lagstiftning föreslår jag att man vänder sig till IVO i första hand. IVO är ju tillsynsmyndighet och är skyldig utreda eventuella brister hos den socialförvaltning ni kritiserar. Och hos IVO gäller sekretess för de känsliga uppgifter som inkommer i tillsynssammanhang, så personnummer och andra uppgifter som omfattas av sekretess kan lämnas dit. JO granskar också sociala myndigheter, och granskar därmed även IVO förstås. Jag känner till exempel där förskole- och skolpersonal har anmält sociala myndigheter till tillsynsmyndigheter och det har lett till kritik. Så det kan många gånger löna sig att göra en anmälan.

Bäst är dock alltid att vända sig direkt till den socialnämnd kritiken gäller. Och det kan faktiskt vara så att en anmälan kan vara otydlig eller det kan finnas andra förklaringar till att socialnämnden inte inleder en utredning eller att den avslutas utan åtgärd/insats. Det är alltför vanligt att en anmälan inte innehåller alla väsentliga uppgifter om de missförhållanden det gäller.

Läs gärna min artikel om nya bestämmelser om barnskydd från 2014 via denna länk. Följ länk till artikeln ”Lagändringar – stärkt stöd och skydd för barn och unga”.

Där framgår att möjligheten till återkoppling från nämnden till en anmälare har ökat samt att en anmälare kan erbjudas ett möte med nämnden och den familj det gäller. Från båda dessa bestämmelser finns förstås vissa undantag.

Hälsningar från Staffan