Till Frågor & svar

26 april, 2016

Mottagen i Särskolan. Fullt, säger kommunen!

Fråga:

En familj med flera barn har flyttat in i vårt upptagningsområde. Barnen är mottagna i särskolan och har gått i särskolan i sin förra hemkommun. I vår kommun säger man att det är fullt i särskolan och att barnen därför ska placeras på närmaste grundskola tills det blir ledig plats i särskolan. Det låter helt orimligt, eller?


Svar:

”När en elev som är mottagen i särskolan flyttar till en annan kommun, ska eleven placeras mycket skyndsamt.
Det framgår av såväl skollag och förordning, som i beslut från Skolväsendets överklagandenämnd.

Det är rektor för särskolan i den nya kommunen som har att säkerställa att utredningar och annat som är grund till mottagande i särskola är riktiga. Den processen får inte dra ut på tiden.

Skollagen 7 kap. 5§, 11 kap. 24§,
beslut från Överkl.nämnd. 1999:A155.

Tack till min kollega, Anette Höjlin, rektor för särskolan i Köping, för din klokskap!”

 /Johan

Efter att frågan publicerades så kom det in synpunkter på svaret från en läsare:

“Igår läste jag Jonas Hallbergs svar kring särskolan, och vill påpeka att Jonas har skrivit att det är rektor i hemkommunen som beslutar; så står det inte i lagen. Det är hemkommunen som beslutar, och det kan vara delegerat till någon annan än rektor. Åtminstone i större kommuner som t ex Jönköping som har en särskolesamordnare. Jag är tyvärr rädd att Jonas svar kan skapa oro och felaktigheter, eftersom rektorer som läser detta kanske inte har koll på delegationen fullt ut. /Med vänlig hälsning, Susanne”

Här kommer ett förtydligande från Johan;

Det är riktigt att det är huvudmannens ansvar, oftast delegerat till rektor. I en del kommuner är det istället delegerat till samordnare för särskolan, eller motsvarande roll. /Johan

23 september 2021

Att leda och organisera elevhälsa Johan Hallberg

20 september 2021

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

8 september 2021

Sekretess Staffan Olsson

8 september 2021

Sekretess Staffan Olsson

7 september 2021

Sekretess Staffan Olsson

7 september 2021

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

2 september 2021

Sekretess Staffan Olsson

1 september 2021

Sekretess Staffan Olsson

31 augusti 2021

Sekretess Staffan Olsson

31 augusti 2021

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

31 augusti 2021

Sekretess Staffan Olsson

25 augusti 2021

Sekretess Staffan Olsson