Till Frågor & svar

Mottagen i Särskolan. Fullt, säger kommunen!

26 april, 2016

Fråga:

En familj med flera barn har flyttat in i vårt upptagningsområde. Barnen är mottagna i särskolan och har gått i särskolan i sin förra hemkommun. I vår kommun säger man att det är fullt i särskolan och att barnen därför ska placeras på närmaste grundskola tills det blir ledig plats i särskolan. Det låter helt orimligt, eller?


Svar:

”När en elev som är mottagen i särskolan flyttar till en annan kommun, ska eleven placeras mycket skyndsamt.
Det framgår av såväl skollag och förordning, som i beslut från Skolväsendets överklagandenämnd.

Det är rektor för särskolan i den nya kommunen som har att säkerställa att utredningar och annat som är grund till mottagande i särskola är riktiga. Den processen får inte dra ut på tiden.

Skollagen 7 kap. 5§, 11 kap. 24§,
beslut från Överkl.nämnd. 1999:A155.

Tack till min kollega, Anette Höjlin, rektor för särskolan i Köping, för din klokskap!”

 /Johan

Efter att frågan publicerades så kom det in synpunkter på svaret från en läsare:

”Igår läste jag Jonas Hallbergs svar kring särskolan, och vill påpeka att Jonas har skrivit att det är rektor i hemkommunen som beslutar; så står det inte i lagen. Det är hemkommunen som beslutar, och det kan vara delegerat till någon annan än rektor. Åtminstone i större kommuner som t ex Jönköping som har en särskolesamordnare. Jag är tyvärr rädd att Jonas svar kan skapa oro och felaktigheter, eftersom rektorer som läser detta kanske inte har koll på delegationen fullt ut. /Med vänlig hälsning, Susanne”

Här kommer ett förtydligande från Johan;

Det är riktigt att det är huvudmannens ansvar, oftast delegerat till rektor. I en del kommuner är det istället delegerat till samordnare för särskolan, eller motsvarande roll. /Johan