Till Frågor & svar

Dokumentation Sekretess

Myndig elevs rätt få ut journaluppgifter

23 mars, 2023

Fråga:

Hej Staffan!

Jag arbetar på en gymnasiesärskola och det händer att myndiga elever tillsammans med studievägledaren önskar få utdrag från journal på eventuella psykologutredningar som styrkande underlag till tex ansökan om aktivitetsbidrag/Försäkringskassan. Mina två funderingar är: 

Är det okej att överlämna till myndig elev (med samtycke) om det finns journalkopior i medicinska journalen på utredningar från tex HAB? (inte alltid psykologutredningar etc är inskannat i medicinska journalen men det händer). 

Och om det är okej, om det står ”konfidentiellt” på underlaget, hur ska jag tänka då? Är det okej att lämna ut?

Tack på förhand, hoppas du kan hjälpa mig att svara på dessa funderingar.

Vänliga hälsningar 

M

Svar:

Hej M,

Din fråga gäller en myndig patient som vill få ut kopia av sin egen patientjournal, hela eller i valda delar. Sekretess gentemot en patient gäller i princip endast ifall man skulle kunna befara att patienten, pga vad journalen innehåller, kan ta sitt liv eller skada sig svårt. Journalen kan alltså på begäran lämnas ut som kopia men gå gärna igenom innehållet med patient och med dennes samtycke, vägledaren, för att ta reda på ifall de vill ha hela innehållet eller bara de dokument som kan behövas för ändamålet gentemot FK.

Skulle journalen innehålla känsliga uppgifter om t ex syskon eller vårdnadshavare så kan dessa behöva skyddas.

Jag kan tillägga att utredningarna från HAB är en del av patientjournalen och inga särskilda regler gäller för dem. 

Att det står konfidentiell är inget hinder lämna ut. Skulle en psykologisk test/ undersökning däremot ha gjorts via testkonstruktion/ testformulär som behöver skyddas så får inte konstruktionen utlämnas. Detta framgår av offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 17 kap. 4 §.  I tveksamma fall-kontakta den psykolog/den habilitering som gjort undersökningen med en förfrågan om eventuellt behov av sekretess för testkonstruktion. En vanlig utredning däremot skyddas inte gentemot den patient det gäller.

Hälsningar från Staffan