Till Frågor & svar

Dokumentation Sekretess

När får en skolkurator och hälso- och sjukvårdspersonal vittna?

15 april, 2024

Fråga

Hej
Jag arbetar som skolkurator. Har fått en kallelse till förhandling i tingsrätten. Det gäller vårdnad och umgänge – interimistiskt.

Modern har kallat mig som vittne och förhöret gäller mina kontakter med hennes barn. Jag har periodvis haft kontakt med barnet. Har gjort en orosanmälan utifrån att barnet berättat att fadern ”röker” hasch och blir påverkad och även säljer detta i hemmet när hon är där. Därför har modern ansökt om enskild vårdnad.

Hur långt sträcker sig min sekretess? Kan/Måste jag säga något?
Mvh
IK

Svar:

Hej IK,

Din tystnadsplikt som skolkurator hindrar dig inte från att svara på frågor i samband med ditt vittnesmål. Du kan redogöra för vad du vet. Klargör gärna för rättens ordförande att du är skolkurator innan eller när förhandlingarna inleds och säg att du har uppfattat att det inte hindrar dig från att svara på frågor eller i övrigt redovisa vad du känner till.För bland annat en psykolog, läkare och sjuksköterska finns tydliga begränsningar att vittna i rättegångar. Det framgår av rättegångsbalken (RB) 36:5. De får även göra det om det  är stadgat lägst 1 års fängelse för det brott åtalet gäller eller lägst 2 års fängelse för ett försök till brott.

De får också vittna vid brott mot ett barn enligt brottsbalken kap. 3,4 6 (t.ex. misshandel, sexualbrott och frihetsberövande) samt vid ett könsstympningsbrott mot ett barn (förberedelse till, stämpling till eller genomfört brott) . I RB 36:5, punkterna 2 och 3, hänvisar man till bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen 10 kap 21 och 23 paragrafer och anger att man vid de brott ovan som nämns där, får vittna. 

Men för dig som skolkurator gäller som sagt inte dessa begränsningar utan du kan öppet berätta vad du vet om barnen och om föräldrarna.

Hälsningar Staffan