Till Frågor & svar

Skolsocialt arbete

Ny som kurator, lite tips för att jobba mer ute i klasser?

18 mars, 2024

Fråga:

Hej!

Jag är ny som kurator på en 7-9 skola. Jag skulle gärna vilja ha tips på hur jag kan jobba mer ute i klasser. Jag vill jobba mer förebyggande och främjande än bara åtgärdande.

Har ni förslag på hur jag kan lägga upp det och vad man kan göra ute i klasserna för de olika årskullarna?

MVH K

Svar:

Hej K,

Vad bra och roligt att du vill arbeta mer ute i klass och på gruppnivå! Det är dock en svår fråga du ställer.

Vi skulle börja med att prata ihop oss med resten av elevhälsan och arbetslagen. Har vi samsyn? Vilka behov finns i de olika grupperna, vilken fas befinner sig grupperna i, vilka risk- och skyddsfaktorer ser vi? Det ger lite vägledning var du kan börja.

Väldigt kortfattat och generellt så kan man tänka att i årskurs 7 handlar det mycket om att lära känna varandra och hitta tillhörighet. Här kan man stötta pedagogen med ledarskapet och aktiviteter som skapar en vi-känsla.

I årskurs 8 brukar man ha lärt känna varandra och då befinner sig gruppen kanske lite mer i rollsökningsfasen, det kanske blir lite mer konflikter och då kan man behöva stötta gruppen med konflikthanteringsstrategier och samarbetsövningar.

I årskurs 9 handlar det kanske snarare om att stärka självständigheten, prata framtid och kanske utmana dom lite mer. Men det beror så klart på var de olika grupperna befinner sig. Börja med att identifiera, kartlägga och analysera för att sedan planera och genomföra insatser. Glöm inte den viktiga uppföljningen och utvärderingen 😊

Om man behöver prioritera skulle vi fokusera på årskurs 7 för att skapa relationer. Kanske starta fokusgrupper och samtala med eleverna om vad de tycker är angeläget att arbeta med.

Tänk på att man kan arbeta gruppstärkande i alla ämnen och i samband med olika aktiviteter på skolan så se till att det inte bara blir du som arbetar med grupperna. Det är ett arbete som alla som arbetar med gruppen bör vara med på men där du kanske blir drivande i att leda arbetet framåt.

Stort lycka till!

Med vänlig hälsningar Sofi och Sara